Onderstaande boeken met "lokatie 903.1" liggen ter inzage in de bibliotheek van het Historisch Centrum van de Historische Kring te Haaksbergen.

Alfrink, Bernardus kardinaal e.a.

Verslag herdenking honderdste geboortedag pastoor Dr.Alfons Ariëns; ---> Utrecht, 1960 ( 47 p.).

Ariëns, Alphons

Acht Huwelijkspreken; ---> Utrecht, 1940 ( 38 p.).

Ariëns, Alphons

Diverse lezingen; ---> Uitgebracht door Geert-Groote-Genootschap en Sobriëtas
Ariëns, Alphons e.a.
De Unitas-kwestie; ---> Helmond, 1909 ( 28 p.)

Alfons, Ariëns

Toespraken op 27 augustus 1978 gehouden bij de vijftigste herdenking van zijn sterfdag.; ---> Utrecht, 1978 ( 38 p.).

Ariëns, Alphons

Vijf Kerstpredicaties; ---> Heerlen 1941 ( 23 p.).

Brom, Gerard

Alfons Ariëns; ---> Utrecht, 1950 ( 697 p.).

Brom, Gerard

Alfons Ariëns deel 1; ---> Amsterdam, 1940 ( 631 p.).

Brom, Gerard

Alfons Ariëns deel 2; ---> Amsterdam, 1940 ( 741 p.).

Colsen, J.

Dr. Ariëns, een levensschets, ---> Kerkrade, 1933 ( 118 p.).

Crijns, Hub

De erfenis van kapelaan Alphons Ariëns in Enschede;---> Amsterdam, 2001 ( 15 p.).

Crijns, Hub e.a.

Barmhartigheid en Gerechtigheid; --> Amsterdam, 2004 ( 444 p.).

Deems, Gerrit F. 

Een andere Ariëns

Diverse schrijvers.

Een Held in de Liefde. Opstellen over Mgr.Alph.Ariëns.; ---> 's-Hertogenbosch 1934 ( 144 p.).

Dijck van, C.

Ariëns testament; ---> `s Hertogenbosch, 1938 ( 48 p.).

Have, H.W.M. ten  Ten have Alphons Ariens s

De liefde van Christus laat ons geen rust. ISBN 9-7890-5625-2578 Valkhof Pers Nijmegen 2008

Hesselink, B.

  1. De Katholieke Werkman.
  2. Een priester onder arbeiders.
  3. Alfons Ariëns te Enschede 1886 tot 1901.; ---> Enschede, 1980 ( 68       p.).

Jansen, J.H.G. Mgr.

Ariëns een levensbeeld en een eerherstel.; ---> Hilversum, 1934 ( 14     p.).

Kroon, Theo

AO ,78 nr.1724 Alfons Ariëns; ---> Lelystad, 1978 ( 20 p.).

Linde van der, J.J. e.a.

Feestelijke saamhorigheid. 50 jaar Stichting Dr. Ariënshuizen Enschede/Glanerbrug;  ---> Enschede , 2004 ( 80 p.).

Lohman, E. ofm  portret van een priester s

Mgr. Dr. Alfons Ariëns Zijn leven,zijn werk,zijn persoon.; ---> Maarssen ( 38 p.).

Lohman, E. ofm

Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak de Zalig- en Heiligverklaring van de dienaar Gods Alfons Ariëns.;---> Woerden, 1959 ( 71 p.)

Lohman, H.

“Er zijn heilige pastoors”; ---> Leiden, 1978 ( 238 p.).

Lohman, H.

Portret van een Priester; ---> Hilversum, 1980 ( 191 p.).

Onbekende Schrijver

Alfons Ariëns. Enschedese jaren; ---> Enschede ( 60 p.).

Ooyen van, Henry

Ariëns Priester.; ---> Enschede ( 200 p.).

Ossenbruggen van, K.E.

Alfons Ariëns. De ontwikkeling van zijn vrijheidsgevoel in de periode 1860-1901. Een psycho-historische studie.; ---> Enschede ( 72 p.).

Pas van de, W.

Alfons Ariëns; ---> Utrecht ( 155 p.)

Roes, J.H.

Alphons Ariëns Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland.;  ---> Baarn, 1982 ( 651 p.).

Roes, J.H. e.a.

Herinneringen aan personen en gebeurtenissen uit het Katholieke leven.; ---> Nijmegen, 1978 ( 100 p.).

Rogier, L.J.

Apostel en Pionier; ---> ,S-Hertogenbosch 1954

Roemer, Jos

De spiritualiteit van een matigheidsbeweging; ---> Amsterdam, 2004 ( 18 p.).

Roes, J.H.

Vita Documentata. Ariëns Priester; ---> Nijmegen, 2004 ( 92 p.)

Ruijs de Beerenbrouck, Ch.

Ariëns; ---> Helmond 1936 ( 12 p.).

Salemink, Theo

Alphons Ariëns in de storm van de mederniteit.; ---> Amsterdam, 2002 ( 40 p.).

Schotman-Harmsen, M.

Herder zonder bokken; ---> Steenderen, 2001 ( 80 p.).

Snitker, Wim

Het spel van den Kelk; ---> Bilthoven, 1939 ( 80 p.).