Adolph Kolping

Adolph Kolping

Sinds een jaar of tien onderhoudt de Twentse werkgroep van het Ariëns Comité contacten met de Kolpingfamilie Gronau. Deze bestaan er uit, dat leden van de Kolpingfamilie elk jaar de Ariënsgedachtenisviering in Enschede bezoeken en dat wij jaarlijks present zijn bij de zgn. Waldmesse. Dit laatste is een H. Mis in de openlucht in de tuin van het klooster Bardel, meestal de eerste zondag van juli, waar de Kolpingfamilies van Bad Bentheim, Schüttorf en Gronau elkaar ontmoeten. Belangrijk onderdeel van zowel de Ariënsgedachtenisviering als de Waldmesse is het gezellig samenzijn na afloop van de viering. 

Dit jaar was de Waldmesse op zondag 3 juli. Het is gebruikelijk dat de deelnemers zo veel mogelijk op de fiets naar Bardel komen. Dit klooster ligt vlak over de grens bij Losser. Ook wij vanuit Twente proberen elk jaar op de fiets te komen. Ook dit jaar waren de weersomstandigheden zodanig, dat dit mogelijk was. Hetzelfde gold voor de viering, die ook buiten gehouden kon worden. De afgelopen jaren is het namelijk een aantal keren voorgekomen, dat de "openluchtmis" vanwege regen in de kloosterkerk plaats moest vinden.

Zoals gezegd, is het contact na afloop van de viering een belangrijk onderdeel. In de beste traditie van de Kolpingvereine ontmoet men elkaar dan op "gemütliche" wijze, onder het genot van een hapje en een drankje en als het enigszins kan ook weer in de buitenlucht.

Elk jaar worden zo weer de banden met de Gronauers aangehaald. Alleen dit jaar was er een complicatie. Juist deze zelfde zondag vierde het bisdom Münster zijn 1200-jarig bestaan met een plechtige openluchtmis op het Domplein in Münster. Alle verenigingen waren daarbij uitgenodigd. Ook vanuit Gronau ging men daarheen. Zij konden dus niet in Bardel zijn. Maar we zien ze wel weer op de derde zondag van november, wanneer zij weer naar de Ariënsgedachtenisviering komen.

Jan Hinke

icon1