Na studies te Rolduc, Rijsenburg en Rome werd de Utrechtenaar dr. Alphons Ariëns in 1886 benoemd tot kapelaan in Enschede. Hier zette hij zich in voor de fabrieksarbeiders, zijn parochianen en boog hij de kerkelijke armenzorg om tot katholieke sociale actie. Door het oprichten van werkliedenverenigingen en vakbonden, te beginnen in Enschede, legde hij de basis voor de katholieke arbeidersbeweging, laatstelijk bekend als NKV, thans grotendeels opgegaan in de FNV en deels in het CNV. Ook zette hij zich in voor de drankbestrijding.

Hieruit zou de matigheidsbeweging Sobriëtas groeien. Met en voor een veertigtal onrechtmatig ontslagen arbeiders richtte hij in 1894 in Haaksbergen een eigen textielfabriek “De Eendracht” op, die op coöperatieve wijze georganiseerd was. Ondanks een grote persoonlijke inzet van Ariëns zelf, kon dit sociale experiment uiteindelijk niet voortbestaan. Desondanks is hij opgenomen in de rij van “grootste” Haaksbergenaren. In 1901 werd Ariëns benoemd tot pastoor te Steenderen bij Zutphen.

Van 1908 tot 1926 was hij pastoor te Maarssen aan de Utrechtse Vecht. In deze periode stimuleerde hij allerlei initiatieven en bewegingen, zoals de katholieke vrouwenbeweging, de katholieke lectuurvoorziening en de moderne missiebeweging. Moegestreden trok hij zich in 1926 terug en stierf hij in 1928 in Amersfoort.

De aandacht voor zijn persoon en werk wordt levendig gehouden door het Ariëns-Comité.

Levensloop van Alphons Ariëns in jaartallen; het portret van een priester.

1860
op 26 april wordt Alphons Ariëns geboren te Utrecht als vijfde kind in een gezin van acht kinderen
1870 - 1876
leerling aan het gymnasium Rolduc bij Kerkrade in Zuid-Limburg; student wijsbegeerte te Rolduc
1876 - 1878
student theologie aan het Utrechtse groot-seminarie Rijsenburg te Driebergen, waar hij ook les kreeg van Dr. Herman Schaepman (kerkgeschiedenis)
1882
op 15 augustus tot priester gewijd in de kapel van Rijsenburg
1882 - 1886
student in de dogmatiek (geloofsleer)  en wijsbegeerte in Rome
1886
op 30 september volgt een benoeming tot kapelaan aan de Sint-Jacobusparochie in Enschede; waar hij 15 oktober arriveert
1886 - 1901
kapelaan te Enschede; op 24 november 1889 de oprichting van de R.K. arbeiders-vereniging “Sint Joseph”
1891
14 januari : oprichting van de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond “Sint Severus”
1893
januari : eerste aflevering van het maandblad “De Katholieke Werkman” verschijnt in een oplage van 800 exemplaren bij Bruggeman in Oldenzaal
1894 - 1901
productie-coöperatie weverij “De Eendracht” in Haaksbergen
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond  en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1901 - 1908
pastoor te Steenderen bij Zutphen
1908 - 1926
pastoor te Maarssen bij Utrecht
1921
21 februari : oprichting van het Geert Groote Genootschap te Utrecht (uitgave van brochures met levensbeschouwelijke inhoud)
1926
emeritus-pastoor; brengt zijn laatste jaren door in het klooster van de zusters van Sint-Jozef in Amersfoort
1928
Mgr. dr. Alphons Ariëns overlijdt op 7 augustus te Amersfoort, 68 jaar oud en is begraven op het kerkhof Beeresteijn in Maarssen.

Ontwikkelingen na zijn overlijden:
1934
Onthulling van het Ariëns-monument in Enschede op 16 juni.
1954
Inwijding Ariëns-gedachteniskerk aan de Hogelandsingel te Enschede.
1958-1965
Informatie zaligverklaringsproces in het aartsbisdom Utrecht.
1979
Oprichting Ariënskonvikt, instituut voor de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht.
1994
Opening herdenkingskapel in de St.-Jacobuskerk, Enschede.
2006
Protocol m.b.t. zaligverklaring overhandigd te Rome.
2008
Verbouwing Maria - Ariënskapel, St.-Jacobuskerk Enschede.

In de loop der jaren zijn straten, pleinen, verenigingen en andere instellingen naar de priester Alphons Ariëns vernoemd.

icon1