Uit: ‘Rondom de kerk’, 6(2010)2, parochieblad van de Petrus & Paulusparochie Leiden, Ariëns pag. 22, zoals digitaal gevonden op https://rkleiden.nl/wp-content/uploads/2011/02/RdK-6-2.pdf gelezen op 22 juli 2019.

Alphons Ariens 1

Zoals eerder beschreven (in het juni nummer van Rondom de Kerk blz. 22) beschikt de H. Lodewijkkerk over een bijzonder ‘relikwie’. Een kruisbeeld dat ooit van Alphons Ariëns is geweest.

Onderstaande foto’s zijn per mail ontvangen van de Lodewijkparochie Leiden op 23 juli 2019 – Hub Crijns

HoutKruis01  HoutTekst01

Er zijn verschillende vermeldingen van dit kruis in de literatuur.

Willem van der Pas schrijft in ‘Het Centrum – Utrechtsch katholiek Dagblad’ van woensdag 28 december 1955 over het schilderij van Ariëns dat door de schilder Jan Brugge is aangeboden aan de zusters van St Jozef te Amersfoort en aldaar geplaatst in de werkkamer die pastoor Ariëns gebruikt heeft.

“De twee kamers, die hij had, waren sober gemeubileerd met geleende spullen. Want de meubelen in Maarssen moesten allen verkocht worden, opdat de schulden betaald zouden kunnen worden.... ook zijn kelk en een staand kruisbeeld, welke Ariëns zeer dierbaar waren. Het laatste werd hem later weer in bruikleen gegeven.”

Willem van der Plas is in 1955 op bezoek geweest bij de Zusters van Sint Joseph in Amersfoort om informatie en verhalen te verzamelen rond de laatste periode van Alphons Ariëns. In ‘Omhoog, Parochieblad van het Aartsbisdom Utrecht’ van vrijdag 17 februari 1956 vertelt hij verder over wat hij heeft gevonden.

“Daar bewoonde Ariëns de grote spreekkamer, rechts van de voordeur; ze was tot zitkamer ingericht. Zijn slaapkamer was verderop de gang in, links. De meubels waren alle van vreemde herkomst, van de Zusters en van vrienden. Zijn eigen ameublementen te Maarssen
icon1