Het doel van de stichting het Ariëns-Comité is “de godsdienstige en maatschappelijke vorming van het katholieke volksdeel op een eigentijdse wijze te bevorderen door belangstelling te wekken voor het leven en de werken van wijlen de priester Alphons Ariëns, als een bij uitstek voor onze tijd in godsdienstig en sociaal opzicht leidinggevende figuur”.

De priester Alphons Ariëns leefde vanuit een geest van soberheid, matigheid en levenseenvoud en dat hangt samen met de christelijke visie en met gezond verstand. Wie het evangelie leest, beseft dat Jezus en zijn beweging van leerlingen ook bewuste matigheid op het oog hadden. Wie rond kijkt in de wereld,weet dat de welvaartsstijl van de rijke landen schril afsteekt tegen zoveel armoede. Wie levenseenvoud serieus neemt, weet dat de zorg voor het milieu en het intomen van de economie tevens in het geding zijn.

In het werken met deze morele waarden zijn personen en groepen van mensen in de samenleving actief, alsmede zijn de structuren van die samenleving erbij betrokken. Er is een verbinding tussen beide te maken:

  • de samenleving en haar structuren beïnvloeden mensen en
  • andersom beïnvloeden mensen met hun gedrag en meningen de samenleving en haar structuren.

In de wisselwerking tussen die twee vormen van beïnvloeden was Alphons Ariëns actief en is ook het Ariëns-Comité actief in haar activiteiten.

icon2