Nieuws

De voornaamste doorgaande activiteit is het mede-gastheer zijn van de Maria-Ariëns-kapel in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede, de kerk waaraan Alphons Ariëns 15 jaar als kapelaan verbonden is geweest, van 1886 tot 1901.Een andere doorgaande activiteit van het Ariëns-Comité is het organiseren van een jaarlijkse herdenking in Enschede, de Ariënsgedachtenis-viering. Deze wordt gehouden op de derde zondag van november, omdat Ariëns omstreeks deze dag (24 november 1889) in Enschede de de eerste R.K. Werkliedenvereniging van Nederland heeft opgericht.In de loop der jaren zijn straten, pleinen, scholen en andere instellingen naar Ariëns vernoemd.  

In chronologische volgorde vindt u hieronder een aantal andere activiteiten en ontwikkelingen.

1934

Op 16 juni de onthulling van het Ariëns-monument in Enschede.

1935 Oprichting van Het Ariëns-Comité door oud-premier, jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck.
1939 In Haaksbergen wordt bij aanleg van de Lansinkstraat die een bestaande ander weg in tweeën splits één stuk wordt genoemd naar Alphons Ariëns nl. Dr. Ariënsstraat. Halverwege deze straat op de scheiding met de Braak stonden de gebouwen van “De Eendracht”. In Haaksbergen zijn verder nog:
  • Het Ariënsmonument
  • De Ariënsschool (zie foto’s)
  • Beeld in de Pancratiuskerk (zie tekst en foto)
1954 Ariënsgedachteniskerk aan de Hogelandsingel in Enschede.
1955 Oprichting van een Twents Ariëns-Comité, dat jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst organiseert.
1958 Het Ariëns-Comité wordt voortgezet onder de naam Landelijke Stichting “Het Ariëns-Comité”.
1958-1965 Informatief zaligverklaringsproces in het aartsbisdom Utrecht.
1969 Vernieuwing van zijn graf en oprichting van het Ariëns-momument te Maarsen.
1970-1977 Aanhangig maken van het zaligverklaringsproces in Rome.
1979 Oprichting van het Ariënskonvikt, instituut voor de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht.
1982 Jan Roes (red.) e.a. “Alphons Ariëns. Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging. Toespraken, brieven en artikelen 1887-1901”, uitgegeven door het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen en uitgeverij Ambo.
1983 Indiening van de eerste ronde documenten en verklaringen in Rome voor het zaligverklaringsproces
1986 De jaarlijkse Ariënsherdenking wordt geconcentreerd in Enschede.
1994 Op 1 mei opening van de Ariënskapel in de St.Jacobuskerk te Enschede.
2000 Publicatie van een gedenkboek 'Weverij “De Eendracht” Haaksbergen' geschreven door J.B.M. Heerink, bijna honderd jaar na de tragische ondergang van deze coöperatie.
2001 De benoeming van Ariëns tot pastoor in Steenderen leverde honderd jaar later in juni 2001 een actieve herdenkingsdag op, die begeleid werd door de uitgave van het boek ”Herder zonder bokken”, waarin wordt teruggekeken op de Steenderense periode. Het boek is geschreven door Maria Schotman-Harmsen.
2005 H. Hart-parochie Enschede: Ariënsgedachtenis-viering (20-11-2005) i.v.m. het 75-jarig bestaan van de parochie.
2008 Naar aanleiding van zijn benoeming tot pastoor te Maarssen honderd jaar geleden, werd in mei, juni, juli en augustus in elke maand één bijzondere viering gehouden met aansluitend een lezing over Ariëns.

In november werd in Enschede door verbouwingen in de Jacobuskerk de Ariënskapel uitgebreid tot Maria-Ariëns-kapel (voor de openingsplechtigheid hiervan, zie de Fotogalerij).