Een doorgaande activiteit van het Ariëns-Comité is het organiseren van een jaarlijkse herdenking in Enschede. De laatste jaren is die geconcentreerd op de derde zondag van november omdat Ariëns omstreeks deze dag (in 1889) de R.K. Werkliedenvereniging had opgericht.

Op de laatste zondag van augustus (vanwege Ariëns-sterfdag op 7 augustus) worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd door de parochies van Maarssen op zijn graf bij de begraafplaats Beeresteijn gelegen aan de Straatweg te Maarssen.

Inmiddels is het leven van Alphons Ariëns te volgen en te herdenken met een tijdsafstand van honderd jaar. In dat kader is het Ariëns-Comité begonnen met een jaarlijkse Ariëns Lezing.

Het Ariëns Comité wil met de jaarlijkse Ariëns-lezingen de bekendheid rond de persoon en de werken van de priester Alphons Ariëns bevorderen. Met elke Lezing komt telkens een bepaald aspect uit het leven van Ariëns aan de orde, waarbij met de Lezing ook gestreefd wordt naar enige vernieuwing in de inzichten rond Ariëns.  De reeks Lezingen vormen een kleine serie boekjes, die mogelijkerwijs kunnen leiden tot een nieuwe studie rond Ariëns in de toekomst.

Zie: Ariëns Lezingen 

icon2

 

  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38