Uitgangspunten beloningsbeleid    

Het volgende uitgangspunt bij het opstellen van ons beloningsbeleid wordt gehanteerd.

Om te kunnen voldoen aan de lange termijn doelstelling van Het Ariëns Comité vinden er in principe geen beloningen plaats.
Zo er een kostenvergoeding plaats vindt dient dit aan de volgende punten te voldoen:

 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

 

Beschrijving beloningen

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Onkostenvergoeding. In voorkomend geval ontvangen de medewerkers een reiskostenvergoeding binnen fiscaal  toegestane mogelijkheden.
  Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten  en administratiekosten.

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

 

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risico analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?

  icon2

 • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38