(op woensdag 29 juni 2005)

Met een jubileumviering op de Konviktsdag sloot de priesteropleiding Ariënskonvikt   op woensdag 29 juni 2005 het jubileumjaar 2004-2005 af. Met verschillende festiviteiten,   o.a. een reis naar Rome, werd dit jaar het 25-jarig jubileum van de Utrechtse   priesteropleiding gevierd. Al eerder in dit jubileumjaar mochten wij de priesterstudenten   en hun begeleiders rondleiden langs plaatsen in Enschede, waar Ariëns geleefd   en gewerkt heeft.

Nu waren wij (Het Ariëns Comité) met een kleine delegatie aanwezig   bij de slotviering.   Na een ontvangst met koffie en thee in de tuin aan de Catharijnesteeg achter   de kathedraal werd het programma geopend met een plechtige eucharistieviering   in de kathedrale kerk. Kardinaal Simonis was helaas verhinderd vanwege een verblijf   in Rome. Voorgangers waren nu: mgr De Korte, hulpbisschop van Utrecht en ooit   zowel student als rector van het Ariënskonvikt, mgr Eijk, bisschop van   Groningen, wiens bisdom ook participeert in deze priesteropleiding, en vicaris-generaal   Rentinck, indertijd de eerste rector van het konvikt. In een plechtige viering,   waarin ook talrijke priesters, oud-studenten van het konvikt, meecelebreerden,   werd een band gelegd tussen het hoogfeest van Petrus en Paulus en het jubileum   van de priesteropleiding.

Tijdens de daaropvolgende lunch in de tuin met soep en broodjes was er alle   gelegenheid voor de genodigden om elkaar te ontmoeten. Het middagprogramma vond   plaats in het Auditorium van het nabijgelegen Museum Catharijneconvent. Dit   beschikt gelukkig ook over een bovenzaal, waardoor er voor alle aanwezigen een   plaats was.

Na een inleiding over het Ariënskonvikt door de huidige rector Norbert   Schnell hield mgr Eijk een lezing over "Christelijke identiteit in de moderne   samenleving". Daarin benadrukte hij, dat identiteit in de eerste plaats   een gave is van God aan de individuele mens. In de geloofsopvoeding en de catechese   zal de voornaamste invalshoek dan ook moeten zijn het directe contact met God. 

Daarna was het de beurt aan Henri ten Have, oud-student van het konvikt en   thans pastoor te Arnhem, die een inleiding hield over Alphons Ariëns met   de nadruk op zijn spiritualiteit. In het kader van de mogelijke zaligverklaring   onderzoekt Ten Have momenteel de deugden van Ariëns. Zijn bevindingen zullen   een plaats krijgen in de Vita Spiritualis (deugdenbiografie). Hij vertelde van   Ariëns' beoefening van de soberheid, zijn vasten en ook zijn praktijk van   zelfkastijding. Daarnaast bleek de toch vooral als actief organisator bekend   staande "priester van de arbeiders" veel zorg te hebben besteed aan   brevier- en rozenkransgebed, aanbidding en meditatie. Ook liet hij zich bij   voorkeur inspireren door heiligenlevens. Graag beriep hij zich op de woorden   van Paulus "caritas Christi urget nos" (de liefde van/voor Christus   dringt ons) alsmede van die van het "te pas en te onpas aandringen".   Zijn levensmotto bij al zijn activiteiten was steeds "als Christus maar   verkondigd wordt".

Mgr van Luyn van Rotterdam nam hierna het woord om zijn dank uit te spreken   voor de goede contacten die het Ariënskonvikt inmiddels ook onderhoud met   het bisdom Rotterdam en zijn priesterstudenten. Hij overhandigde rector Schnell   een ere-plaquette van datzelfde bisdom.

Het middagprogramma werd besloten door student Casper Pikkemaat, die aan de   hand van foto's middels een computeranimatie een beeld projecteerde van 25 jaar   Ariënskonvikt. Hierbij kwamen ook de liefhebbers van de gulle lach ruimschoots   aan hun trekken.

Inmiddels was het tijd geworden voor de Vespers en toog het gezelschap weer   naar de kathedraal.

Het laatste onderdeel van deze boeiende en afwisselende dag was een barbecue,   die weer in de tuin plaatsvond. Opvallend was de snelheid waarmee de koks er   in slaagden de diverse vleessoorten gaar te krijgen. Ook voor het overige was   deze dag perfect georganiseerd. Begunstigd door het mooie weer en onder het   genot van hapjes en drankjes werden vele herinneringen opgehaald.

Toen wij rond 19.00 naar de trein gingen om huiswaarts te keren, was het duidelijk   dat vele anderen dit voorbeeld voorlopig nog niet zouden volgen.

Jan Hinke