Inkomsten en uitgaven 2019    
     
Baten    
Verkopen winkel    €         70
Giften    €       100
Rente    €           4
Ariensprijs 2019    
Subsidie t.b.v. proces zaligverklaring    
Verrekening kosten    
Totaal    €       174
     
Lasten    
Overhead kosten    €       300
Lezingen    €       100
Herdenkingen    €       365
Inkopen winkel    
Diverse subsidies    €         25
Kosten m.b.t. zaligverklaring    €    2.900
Reservering zaligmakingsproces    
Kosten Ariënsprijs 2019    €    1.642
Reservering Ariënsprijs    
Totaal    €   3.690
     
Resultaat    €   -3.516
     
     
Vermogen op 31 december 2019    
     
Reservering Ariënsherdenking    €  17.000
Reservering Ariënsprijs    €       358
Reservering zaligmakingsproces    €  14.294
Reservering kosten positio    
Algemene reserve    €    1.354
Vermogen    €  33.006
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38