Inkomsten en uitgaven 2018    
     
Baten    
Verkopen winkel    €         70
Giften    €       726
Rente    €           8
Verrekening kosten    
Totaal    €       804
     
Lasten    
Overhead kosten    €       314
Lezingen    
Herdenkingen    €       343
Inkopen winkel    
Diverse subsidies    
Kosten m.b.t. zaligverklaring    
Reservering zaligmakingsproces           €       709
Kosten Ariënsprijs 2019    
Reservering Ariënsprijs    
Totaal    €    1.366
     
Resultaat    €      -562
     
     
Vermogen op 31 december 2018    
Reservering Ariënsherdenking    €  17.000
Reservering Ariënsprijs    €    2.000
Reservering zaligmakingsproces    €  17.194
Reservering kosten positio    
Algemene reserve    €       329
Vermogen    €  36.523
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38