Inkomsten en uitgaven 2017    
     
Baten    
Verkopen winkel  €        258  
Giften  €          85  
Rente  €          75  
Ariensprijs 2016  €        789  
Subsidie t.b.v. proces zaligverklaring    
Verrekening kosten  €            9  
Totaal    €     1.216
     
Lasten    
Overhead kosten  €        310  
Lezingen  €          92  
Herdenkingen  €        336  
Inkopen winkel    
Diverse subsidies    
Kosten m.b.t. zaligverklaring    
Reservering zaligmakingsproces  €     8.175  
Kosten Ariënsprijs 2016    
Reservering Ariënsprijs    
Totaal    €     8.913
     
Resultaat    €   -7.697
     
Vermogen op 31 december 2017    
Reservering Ariënsherdenking  €   18.000  
Reservering Ariënsprijs  €     1.000  
Reservering zaligmakingsproces  €   17.903  
Reservering kosten positio    
Algemene reserve  €        181  
Vermogen    €  37.084
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38