Inkomsten en uitgaven 2015    
Inkomsten    
Verkopen winkel €         42,00  
Giften €       120,00  
Rente €       211,00  
Ariensprijs    
Subsidie t.b.v. proces   zaligverklaring €     5.966,00  
Totaal   €     6.339,00
     
Uitgaven    
Overhead kosten €       582,00  
Lezingen €       185,00  
Herdenkingen €       328,00  
Inkopen winkel €                 -    
Diverse subsidies €                 -    
Kosten m.b.t. zaligverklaring €     5.966,00  
Reservering Ariënsprijs €                 -    
Totaal   €     7.061,00
     
t.l.v. algemene reserve   €        722,00
     
     
Vermogen op 31 december 2015    
     
Reservering Ariënsherdenking €   20.000,00  
Reservering Ariënsprijs €     3.172,00  
Reservering zaligmakingsproces €   12.774,12  
Reservering kosten positio €     5.079,04  
Algemene reserve €          36,23  
     
Totaal   €   41.061,39
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38