Inkomsten en uitgaven 2014 
  
   
Inkomsten    
Verkopen winkel €         35,00  
Giften €       135,00  
Rente €       282,00  
Ariensprijs €              -  
Subsidie t.b.v. proces   zaligverklaring €     1.260,00  
Totaal   €     1.712,00
     
Uitgaven    
Overhead kosten €       579,00  
Lezingen €         75,00  
Herdenkingen €       297,00  
Inkopen winkel €               -    
Diverse subsidies €       500,00  
Kosten m.b.t. zaligverklaring €               -   
Reservering Ariënsprijs €     1.000,00  
Totaal   €     2.451,00
     
t.l.v. algemene reserve   €       739,00
     
     
Vermogen op 31 december 2014
   
     
Reservering Ariënsherdenking €   20.000,00  
Reservering Ariënsprijs €     3.172,00  
Reservering zaligmakingsproces €     8.740,00  
Algemene reserve €       758,00  
     
Totaal   €   32.670,00
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38