Inkomsten en uitgaven 2013    

Inkomsten

   
Verkopen winkel €         16,00  
Giften €       260,00  
Rente €       432,00  
Ariensprijs    
Totaal   €       708,00
     
Uitgaven    
Overhead kosten €       406,64  
Lezingen €       234,74  
Herdenkingen €       308,50  
Inkopen winkel €       133,58  
Kosten m.b.t. zaligverklaring €    1.260,00  
Totaal   €     2.343,46
     
t.l.v. algemene reserve   €     1.635,46
     
     
Vermogen op 31 december 2013    
Reservering Ariënsherdenking €   20.000,00  
Reservering Ariënsprijs €     2.171,60  
Algemene reserve €     1.497,19  
Totaal   €   23.668,79