In de laatste jaren worden er nieuwe initiatieven ondernomen, om de naam en   de inspiratie van Afons Ariens levend te houden.

Te denken valt aan

  1. Het Ariënskonvikt, dat dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert.
  2. Er zijn gedachtenisruimtes ingericht in de kerken van St. Jacobus en het H. Hart te Enschede.
  3. Het secretariaat van het parochieverband Haaksbergen, Buurse en Boekelo heet: Alphons Ariënshuis.
  4. Onlangs heeft onze bisschop voor de eerste keer de Alphons Ariënsprijs voor diaconie uitgereikt.

Dergelijke initiatieven zijn een nieuwe impuls om verder te werken aan het zaligverklaringsproces van Alphons Ariëns. Hiertoe zal onze bisschop binnenkort een kerkelijke rechtbank installeren, die moet vaststellen in welke mate er vandaag devotie en interesse voor Alphons Ariëns is.

Voor deze rechtbank zoek ik getuigen, die mondeling kunnen verklaren, wat Alphons Ariëns heeft betekend in hun devotie, in hun werk en/of als inspiratiebron. Daarnaast zoek ik mensen die kunnen getuigen dat ze op wonderlijke wijze van   een ziekte genezen zijn op voorspraak van Alphons Ariëns. Ziet u zichzelf als geschikte getuige of kent u een ander, die goed zou kunnen getuigen, wilt u het dan schriftelijk of per email laten weten?

Bron: Optocht d.d. 01-01-2005.

icon1