Het dossier dat het Ariëns-Comité inmiddels rond de priester Alphons Ariëns heeft verzameld, is indrukwekkend dik. Het leeuwendeel bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Op 27 augustus 1978, bij de vijftigste herdenking van de sterfdag van Ariëns, is het exemplaar van de “Inventaris en bibliografie van de collectie Alphons Ariëns” aan het Ariëns-Comité aangeboden.

Een belangrijke uitgave is het standaardwerk, uitgegeven door dr. J. Roes,: “Alphons Ariëns. Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland”, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen en Ambo te Baarn, 1982.

Het Ariëns-Comité houdt zich altijd aanbevolen voor verdere aanvullingen, onder meer voor de voortgaande onderbouwing (relatio) van de zaligverklaring. Wie iets toe te voegen heeft, kan zich melden bij het secretariaat.

In de bibliotheek van het Historisch Centrum van de Historische Kring te Haaksbergen zijn een aantal boeken verzameld van diverse schrijvers die ter plekke ter inzage liggen.

Zie: Bibliografie

icon1