Beste mensen, goedemorgen,

Mijn naam is Adrie Bakker en ik ben penningmeester van het Ariëns-Comité. We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, evenals met de zang van het Ariëns Koor uit Enschede. Welcome to our English speaking friends und wilkommen an unsere Deutsche gäste.

In het inlegvel in het misboekje treft u informatie aan over wat we doen als Ariëns-Comité. Wij herdenken vandaag de eenennegentigste sterfdag van Alphons Ariëns. We organiseren diverse herdenkingen in Maarssen, Utrecht, Steenderen en vandaag in Enschede.

De Ariëns Lezing 2019 is dit jaar gehouden door Dr. Paul Luijkx, historicus. Hij heeft een biografie geschreven over Dr. Gerard Brom en heeft van daaruit de relatie tussen Brom en Ariëns uiteen gezet.

We hebben op 12 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. De genomineerde initiatieven zijn alle beschreven in het boekje ‘Je moet het zien’, dat achterin de kerk verkrijgbaar is.

Alle informatie staat op onze site.

Wij vertellen u elk jaar ook over de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. We vorderen in het maken van de diverse onderdelen van de Positio Causae, vertalen die telkens in het Italiaans en stemmen af met de postulator en relator in Rome.

Ik vraag vooral nog uw aandacht voor onze oproep tot getuigenis van devotie. Voor zowel de levende devotie tot Ariëns als bijzondere tekenen daarvan wil het Ariëns-Comité getuigenissen inzamelen. Misschien zijn er mensen die een genezing aan Ariëns’ voorspraak toeschrijven of regelmatig tot hem bidden. Misschien zijn er mensen die er vanuit hun geloof en devotie van overtuigd zijn dat er op voorspraak van Ariëns iets bijzonders is gebeurd of een gebedsverhoring heeft plaatsgevonden. Het Ariëns Comité ontvangt graag een brief, voorzien van volledige naam en contactgegevens, waarin getuigenis wordt gegeven over de devotie, het geloof, de voorspraak, de ontvangen gunst. Die brief kunt u ook aan ons mailen. U vindt onze adressen op onze site.

Ik wens ons allen een goede Ariënsgedachtenis viering toe.

Tekst by Hub Crijns,
vice-voorzitter Het Ariëns-Comité
icon1