Hoofdlijnen van de homilie van Mgr. De Korte tijdens de Ariënsgedachtenis-viering dd. 21 november 2010 in de Jacobus-kerk te Enschede

 

Om te beginnen schetste Mgr. De Korte het beeld van God als zetelend boven al het geschapene, een beeld dat bekend is van kindertekeningen en het natuurlijk aanvoelen van iedere religieus ingestelde mens.

In ons katholieke geloof deelt ook Christus in deze opperste majesteit. Hij is Koning van het heelal. Alles is voor Hem en door Hem geschapen.

Het bijzondere echter van Christus' koningschap is, dat het ook een dienend koningschap is. Dit blijkt met name uit de evangelielezing, waarin Jezus sterft aan het kruis ten bate van de mensen. Hij bereidt zelfs een plaats in de hemel voor de goede moordenaar, die berouw heeft.

Dit dienende koningschap van Jezus is met name ook een inspiratie geweest voor Alphons Ariëns. Ook hij wil mensen, die in mensonwaardige omstandigheden leven, weer terugbrengen  bij de gemeenschap van de Vader.

Concreet betekende dit, dat hij zich inzette voor zijn Enschedese parochianen, veelal uitgebuite textielarbeiders, die voor hun ellende dreigden weg te vluchten in de drank en in andere “oplossingen” die van de kerkgemeenschap van Christus weg voeren.

Hij ontwikkelde een geheel van christelijk geïnspireerde organisaties, waardoor de arbeiders zich met elkaar uit de gevarenzone konden opwerken.

Nog altijd is de spiritualiteit en de methodiek van Ariëns een bron van inspiratie voor onze huidige diaconie.

Ook is diaconie nog altijd een belangrijk onderdeel van het kerkelijk handelen, zoals blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport Armoede in Nederland. Ariëns stimuleert ons als erflater ook op te komen voor de armen en ontrechten in het Nederland van vandaag.