Beste mensen, goedemorgen,

Goedemorgen aan onze voorgangers bisschop de Jong, vicaris Hoogenboom en pastoraal werkster Ingrid Schraven. Zij vervangt pastor Kortstee, die plotseling ziek is geworden. Het gaat redelijk goed met hem, maar hij zal nog enkele maanden moeten bijkomen. We zijn heel blij met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die elk jaar deze gedachtenisviering muzikaal opluistert, evenals het koor van de parochie. We houden deze herdenkingsdienst van Alphons Ariëns vandaag in de Ariëns gedachteniskerk, omdat het koor een 80-jarig jubileum viert. Ich begrüsse hertzlich unsere Gäste von der Kolping Familie aus Gronau.

Het doet me plezier om u namens het Ariëns-Comité van harte te verwelkomen in deze jaarlijkse dienst van herdenking en bezinning rond de priester Alphons Ariëns. Ik ben Hub Crijns en sinds 2001 vice-voorzitter. Ik werk als directeur van het landelijk bureau DISK, het landelijk centrum voor het oecumenisch arbeidspastoraat. Alphons Ariëns vroeg toen hij als jonge priester bij parochianen op huisbezoek ging hoe het op hun werk ging en wat dat verdiende en zo is hij al doende de eerste arbeidsaalmoezenier of arbeidspastor van Nederland geworden.

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. We hebben de overloop gemaakt van het kroonjaar dat we vorig jaar vierden en bijzonder aandacht hebben gegeven met extra activiteiten. Het boek dat Henri ten Have over Alphons Ariëns geschreven heeft is verder verspreid. We hebben in Maarssen eind augustus weer een mooie herdenkingsviering kunnen houden. En vandaag is er dankzij het jubileum van het koor weer een mooie gedachtenisviering. De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben tekenen dat de devotie voor Ariëns is toegenomen. Vorig jaar hebben we die kapel na jaren van bespreken en plannen verbouwd en de nieuwe Maria-Ariëns in de Jacobuskerk trekt meer bezoekers.

We hebben dit jaar ook vorderingen gemaakt met de officiële procedure van de zaligverklaring in Rome. In Rome zal Mgr. Kasteel als postulator de zaken gaan behartigen en in het aartsbisdom heeft vicaris Hoogenboom de taak van vice-postulator op zich genomen. Voor zover we thans kunnen nagaan is aan alle formaliteiten voldaan. We hopen natuurlijk op een bijzonder teken dat op voorspraak van Alphons Ariëns verricht is. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht te melden.

Dit najaar hebben we samen met de diaconale dienstverlening in het aartsbisdom de Ariëns Prijs voor Diaconie opgestart. Deze Prijs wordt om de drie jaar uitgereikt. De oproepen om diaconale projecten in te dienen zijn verspreid en ik nodig u uit om vanuit uw parochie diaconale activiteiten voor te dragen. U heeft daarvoor tot aan Kerstmis nog de tijd. Er is weer een jury samengesteld, die alle projecten gaat bezoeken en interviewen en van de verhalen een boekje zal maken. De feestelijke uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie 2010 zal plaatsvinden op 9 oktober 2010 in Apeldoorn.  Ik maak u attent op onze stand achter in de kerk. U vindt daar de serie boekjes die ontstaan zijn vanuit onze Ariëns Lezingen, evenals kaarsen en boeken achter in de kerk. Als Ariëns Comité willen we een adressenbestand opbouwen van mensen, die geïnteresseerd zijn in ons werk en die ons ook willen steunen als donateur. Ik nodig u uit om uw adres op onze lijsten te schrijven of ons adressen van mensen door te geven met deze interesse.  U heeft het misboekje uitgereikt gekregen. De bisschop zal de vaste gebeden van de orde van dienst uit het altaarmissaal volgen. Na het einde van de dienst vraag ik u om nog naar de laatste muzikale bijdrage van de Leo Harmonie te blijven zitten luisteren. Het is zeer de moeite waard. Ik wens u een goede gedachtenisviering toe.  

Drs.H.Crijns,  voorzitter Landelijk Ariens-Comite,

zondag 15 november 2009, Ariensgedachteniskerk Enschede