Nieuws

Hoge kerkelijke onderscheiding voor Hendrik Scholten tijdens Ariënsviering op 21-11-2010 te Enschede

Sinds 1986 wordt de Ariënsherdenking in deze prachtige St. Jacobuskerk gehouden. Een belangrijke reden hiervoor was dat honderd jaar geleden in 1886 Alphons Ariëns in Enschede aantrad als kapelaan. De priester Ariëns is achttien jaren werkzaam gebleven in Enschede en hij heeft zijn baanbrekend werk verricht voor de fabrieksarbeiders en zijn parochianen. De keuze voor de St. Jacobuskerk kreeg verder vorm door het stichten van een dagkapel die op 1 mei 1994 in gebruik werd genomen en naar Ariëns is genoemd. In 2008 is de hernieuwde Maria-Ariëns kapel in de kerk in gebruik genomen. De derde zondag in november is gekozen omdat omstreeks die datum Ariëns de Rooms-katholieke Werkliedenvereniging oprichtte.

Het jaar 1986 heeft voor het Ariëns-Comité nog een andere betekenis. In het bestuur van het Ariëns-Comité heeft Twente altijd een sterke inbreng gehad. Secretaris Jan van der Zanden is een geboren Enschedeër en penningmeester Hendrik Scholten is geboren in Buurse, een van de kerkdorpen van de gemeente Haaksbergen. Hendrik Scholten wordt vanaf nu in het zonnetje gezet. Hij werd in 1986 penningmeester van het Ariëns-Comité. Al snel bleek dat een voortreffelijke keuze. “Het giet wel”, zeggen ze dan in Twente. Hendrik Scholten werkte in Haaksbergen bij de Rabobank, en hij genoot daar een voortreffelijke reputatie. Binnen het Comité bleek hij een accuraat penningmeester, die de financiën goed op orde hield, en bij wie de kas en de boeken altijd in orde waren. Daarnaast deed het Comité nooit een vergeefs beroep op hem om de stand te bemensen, de verkoop van kaarsen en boeken te regelen, en contacten voor het Comité te onderhouden, teneinde de financiële basis van het Ariëns-Comité te versterken. Bij de uitvoering van de Ariëns Prijs zorgde hij met zijn netwerk voor actieve sponsoring. Aan de werkgroep Twente heeft Hendrik altijd een actieve bijdrage gegeven. Samen met de secretaris heeft hij met de Historische Kring Haaksbergen het historische archief van het Comité en de kennis van het verleden mee op orde gehouden. Bovenal is Hendrik Scholten een aimabel mens, betrokken bij het wel en wee van de mensen binnen het Comité, de werkgroep Twente en de vele vrijwilligers in Twente.

Na bijna 25 jaar bestuurder zijn van het Ariëns-Comité heeft Hendrik Scholten te kennen gegeven dat hij zijn functie wil overdragen aan een opvolger. Het Comité respecteert die wens en is bezig met het aantrekken van een opvolger. Hendrik wil zijn activiteiten meer concentreren in zijn woonplaats Haaksbergen. Dat is evengoed een aardig gevuld bord. Zo vervult hij diverse functies in het plaatselijke kerkelijk leven, onder meer als lector in de Pancratiuskerk en als lid van de commissie financieel beheer. Ook kent men hem van functies in het katholieke schoolbestuur en in het Kankerfonds. Hij is voorzitter van de Historische Kring Haaksbergen, een bloeiende oudheidsvereniging die altijd een bijzondere belangstelling heeft gehad voor het werk van Alphons Ariëns. Want het was Ariëns die in Haaksbergen ‘Weverij de Eendracht’ oprichtte voor textielarbeiders die ontslagen waren omdat zij hadden gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. De Historische Kring Haaksbergen heeft hierover tien jaar geleden een gedenkboek uitgegeven.

Nu Hendrik Scholten afscheid gaat nemen van zijn bestuursfunctie in het Ariëns-Comité, is dat een gepast moment om hem te eren voor zijn vrijwilligerswerk. Het aartsbisdom kent voor deze gelegenheden de Willibrordpenning, die vergezeld gaat met een oorkonde. Met plezier overhandig ik als teken van waardering voor al uw werk voor kerk en samenleving u deze Willibrordpenning en oorkonde. Hartelijk gefeliciteerd en ik wens u nog goede tijden toe in Haaksbergen.