Woord van welkom door de heer H. Crijns

jub-hh-75

Beste mensen, goedemorgen, wij zijn vandaag (20 nov. 2005) in de Ariëns Gedachteniskerk die dit jaar het 75 jarig bestaan viert. Goedemorgen ook aan onze voorgangers, Kardinaal Simonis, bisschop de Kok en   pastor van der Hulst. Hertzlich wilkommen für unsere gäste von der Kolping Familie aus Gronau.

Het doet me plezier om u namens het Ariëns-Comité van harte te verwelkomen in deze jaarlijkse dienst van herdenking en bezinning rond de priester Alphons Ariëns. Ik ben Hub Crijns en sinds 2001 vice-voorzitter. Ik werk als directeur van het landelijk bureau DISK, het landelijk centrum voor het oecumenisch arbeidspastoraat. Ik heb de kapelaan Ariëns met zijn bevlogen inzet voor de arbeiders van zijn tijd al vaker de eerste arbeidsapostel of arbeidspastor van Nederland genoemd.

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. In het proces van zaligverklaring zijn dit jaar enkele stappen verder gezet. Het tribunaal rond de heilige naam (fama sanctitatis) van Ariëns heeft een tiental personen gehoord, die hebben getuigd van een persoonlijke devotie voor Alphons Ariëns en/of weten van de devotie van anderen. De priester Henri ten Have vordert in het maken van een spirituele biografie of deugden beschrijving van Alphons Ariëns. In het aartsbisdom Utrecht en in de steden  Enschede, Haaksbergen, Maarssen en Steenbergen zijn dit jaar extra activiteiten gehouden. Het bezoek aan de devotiekapel is dit jaar toegenomen, hetgeen getuigt  van een levende belangstelling voor Ariëns. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht  te melden. We voegen aan dit bijzondere jaar rond de gedachtenis van Alfons Ariëns toe de presentatie van een nieuw bidprentje, dat u vandaag uitgereikt krijgt. U kunt meerdere exemplaren meenemen. (zie bidprentje)

De vijfde Ariëns Lezing is dit jaar op 20 mei gehouden. Drs Gerrit Deems is al langere tijd bezig met een promotie onderzoek. De inmiddels 82 jaar onderzoeker heeft een boeiende lezing gehouden over de sociale leer van dr. Ariëns. Dit verhaal kunt u voor een euro kopen in onze stand. We hebben de Lezing gehouden in het Ariënsconvikt van het aartsbisdom Utrecht in Utrecht en u bent daar  volgend jaar op 19 mei welkom bij de volgende Ariëns Lezing.

Ik attendeer u nog op onze stand met kaarsen en boeken achter in de kerk. Als Ariëns Comité willen we een adressenbestand opbouwen van mensen, die geïnteresseerd zijn in ons werk en die ons ook willen steunen als donateur. Ik nodig u uit om uw adres op onze lijsten te schrijven of ons adressen van mensen door te geven met deze interesse.

Ik wens u verder een goede gedachtenisviering toe.