Beste mensen, goedemorgen,

Om te beginnen goedemorgen aan onze voorgangers bisschop Hoogenboom, pastor Monninkhof van de St. Jacobuskerk, en als speciale gast Mgr. H. Kronenberg, emeritus-missiebisschop en pater Marist. We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die zoals elk jaar deze gedachtenisviering muzikaal opluistert, evenals het Ariënskoor van de Ariënsgedachtenislocatie, uitgebreid met zangers uit andere parochies. Welkom aan vertegenwoordigers van de politiek en het verenigingsleven en aan wie op andere wijze met Ariëns verbonden zijn. Ich begrüsse hertzlich unsere Gäste von der Kolping Familie aus Gronau und Bad Bentheim. Welcome to the Ariëns Catholic Students community from the University Twente.

[Ik ben Hub Crijns en sinds 2001 vice-voorzitter. Voorzitter is Mgr. Eijk. Ik werk als directeur van het landelijk bureau DISK, het landelijk centrum voor het oecumenisch arbeidspastoraat. Alphons Ariëns kende toen hij ruim 125 jaar geleden in Enschede begon bijzondere belangstelling voor het werk dat mensen deden, de arbeidsomstandigheden, het loon dat ze verdienden en zo is hij al doende de eerste arbeidsaalmoezenier of arbeidspastor van Nederland geworden.]

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. De Ariëns Lezing 2012 hebben we hier in Enschede gehouden en de inleiders waren Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA en ondergetekende. Het debat ging om het sociale in de hedendaagse politiek. Bijzonder was dat de volgende dag het kabinet Rutte I ten val kwam. In september bleek dat Pieter Omtzigt dankzij een grote massa voorkeurstemmen weer in de Kamer is herkozen. We hebben in Maarssen eind augustus weer een mooie herdenkingsviering kunnen houden. In de nieuwe parochie Maarssen Vechtstreek mocht ik onlangs een inleiding houden over Alphona Ariëns en de Ariëns Prijs voor Diaconie, waarvoor we dit najaar weer uitnodigen om projecten voor te dragen. De jury gaat volgend jaar al die projecten bezoeken en er komt weer een boekje. Het boekje van 2010 kunt u achter in de kerk nog vinden. En vandaag is er de najaar gedachtenisviering. We hebben gewerkt aan het bijhouden van onze website ww.arienscomite.nl.

De vorderingen in de officiële procedure van de zaligverklaring in Rome zijn niet groot te noemen. We hadden vandaag bijna Mgr. Kasteel, de postulator om onze zaken in Rome, als voorganger kunnen begroeten. Maar het ging uiteindelijk niet door. We hopen dat dit in de toekomst wel mogelijk is. Vanuit het aartsbisdom behartigt Pastor Henri ten Have de taak van vice-postulator. In Rome is thans Pater Kijas de relator in het proces. De relator verzorgt het voortgaan van het materiaal over de causa binnen het proces van zaligverklaring. We zijn op zoek naar de originelen van de oudere stukken in het dossier. De kopieën zijn er wel. Het archief in Rome is groot, dus dat vergt enig zoekwerk.

De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben tekenen dat de devotie voor Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. We hopen natuurlijk op een bijzonder teken dat op voorspraak van Alphons Ariëns verricht is. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht te melden.

Ik maak u attent op onze stand achter in de kerk. En tik maak u attent op de TV uitzending ‘God in de lage landen’, die op zondag 9 december te zien is. Ik wens ons allen een goede gedachtenisviering toe.