Beste mensen, goedemorgen,

Goedemorgen aan onze voorgangers bisschop Hoogenboom, pastor Monninkhof van de St. Jacobuskerk, emerituspastor Kortstee en diaken Paul van Blijswijk. We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die zoals elk jaar deze gedachtenisviering muzikaal opluistert, evenals het Sint Jacobuskoor van de parochie, uitgebreid met zangers uit andere parochies. Welkom aan vertegenwoordigers van de politiek en het verenigingsleven. Ich begrüsse hertzlich unsere Gäste von der Kolping Familie aus Gronau und Bad Bentheim. Welcome to the Ariëns Catholic Students community from the University Twente.

Ik ben Hub Crijns en sinds 2001 vice-voorzitter. Voorzitter is Mgr. Eijk. Ik werk als directeur van het landelijk bureau DISK, het landelijk centrum voor het oecumenisch arbeidspastoraat. Alphons Ariëns vroeg toen hij als jonge priester bij parochianen op huisbezoek ging hoe het op hun werk ging en wat dat verdiende en zo is hij al doende de eerste arbeidsaalmoezenier of arbeidspastor van Nederland geworden. Dit najaar is het 125 jaar geleden, dat Ariëns als kapelaan in Enschede begon. Hij kreeg zijn benoeming als kapelaan van de Jacobusparochie op 30 september 1886 en op 15 oktober 1886 is hij daadwerkelijk begonnen. We gaan tijdens deze dienst in op zijn werk en vooral zijn enthousiasmeren van vrijwilligers met een sociale inzet.

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. Dit jaar konden we op 19 april getuige zijn van de verdediging van het proefschrift Een andere Ariëns door drs. Gerrit Deems. Zijn promotie trok landelijk veel media aandacht. U kunt het boek vandaag in onze stand kopen voor 25 euro met 5 euro korting. In de zomer verscheen het boek van Dr. Wim Nijhof, Heeren en Helden van Haaksbergen. Geschiedenis van een textieldorp in Twente. In het boek is veel aandacht voor de rol van Ariëns in Haaksbergen. We hebben in Maarssen eind augustus weer een mooie herdenkingsviering kunnen houden. En vandaag is er de najaars gedachtenisviering. We hebben gewerkt aan het herbouwen van onze website en vandaag is de nieuwe site te bewonderen op ww.arienscomite.nl.

De vorderingen in de officiële procedure van de zaligverklaring in Rome zijn niet groot te noemen. Ik vertelde u vorig jaar al dat Mgr. Kasteel benoemd is als postulator om onze zaken in Rome te behartigen en dat in het aartsbisdom heeft Pastor Henri ten Have de taak van vice-postulator op zich genomen. In Rome is thans Pater Kijas de relator in het proces. De relator verzorgt het voortgaan van het materiaal over de causa binnen het proces van zaligverklaring. Er is thans een nieuwe vraag omtrent de oudere stukken in het dossier en het Comité werkt aan de beantwoording daarvan.

De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben tekenen dat de devotie voor Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. Sindsde verbouwing trekt de Maria-Ariëns kapel in deze kerk volop bezoekers. We hopen natuurlijk op een bijzonder teken dat op voorspraak van Alphons Ariëns verricht is. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht te melden.

Ik maak u attent op onze stand achter in de kerk. U vindt daar de serie boekjes die ontstaan zijn vanuit onze Ariëns Lezingen, evenals kaarsen en boeken achter in de kerk. Als Ariëns Comité willen we een adressenbestand opbouwen van mensen, die geïnteresseerd zijn in ons werk en die ons ook willen steunen als donateur. Ik nodig u uit om uw adres op onze lijsten te schrijven of ons adressen van mensen door te geven met deze interesse.

Na het einde van de dienst vraag ik u om nog naar de laatste muzikale bijdrage van de Leo Harmonie te blijven zitten luisteren. Het is zeer de moeite waard. Ik wens u een goede gedachtenisviering toe.