Beste mensen, goedemorgen,

Om te beginnen goedemorgen aan onze voorgangerskardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, pastoor A.G.M. Monninkhof van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, en diaken P. van Blijswijk, verbonden aan de Paulusparochie te Enschede.

We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die dit jaar het 120-jarige bestaan mocht vieren en die deze gedachtenisviering muzikaal opluistert, evenals met de zang van het het Franciscuskoor uit Haaksbergen. Welkom aan vertegenwoordigers van de politiek en het verenigingsleven en aan wie op andere wijze met Ariëns verbonden zijn. Ich begrüsse herzlich unsere Gäste von der Kolping Familie aus Gronau und Bad Bentheim. Welcome to the Ariëns Catholic Students community from the University Twente.

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. De Ariëns Lezing 2013 hebben we hier in Enschede gehouden. Henk Meeuws, diaconaal onderzoeker, legde in zijn inleiding ‘Wat rest ons van het ‘rode kapleunke’? Over Ariëns, caritas in moeilijke tijden en hedendaagse diaconie’ vanuit de actualiteit van de crises in de economische samenleving en in de kerk een verbinding met het gedachtegoed en de spiritualiteit van de priester Alphons Ariëns. Margriet Visser-Voorn, vice-fractievoorzitter en raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Enschede, ging in op het armoedebeleid van de gemeente Enschede.

We hebben in Maarssen eind augustus weer een mooie herdenkingsviering gehouden. De jury van de Ariëns Prijs voor Diaconie heeft 28 diaconale projecten bezocht en de interviews zijn gebundeld in het boekje Werken vanuit het hart, waarvan ik een aantal exemplaren achter in de kerk liggen. Mgr. Hoogenboom heeft op 5 oktober tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Arnhem uit deze 28 projecten de vier laureaten bekend gemaakt. De Ariëns Prijs voor Diaconie met kunstwerk en geldbedrag is verleend aan het Inloophuis De Herberg te Westervoort.

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de organisatie van het zaligverklaringsproces in Rome. Dr Waldery Hilgeman is in Rome benoemd tot postulator. Vanuit het aartsbisdom behartigt Pastor Henri ten Have de taak van vice-postulator. In Rome is thans Pater Kijas de relator in het proces. De relator verzorgt het voortgaan van het proces van zaligverklaring. Door veranderingen in de regels rond het indienen van een zaligverklaring zijn we nu genoodzaakt om de Positio Causae opnieuw te maken. Daarbij kan verwezen worden naar de al bestaande bronnen. Maar het gaat wel weer enige tijd vergen. U kunt het werken aan dit nieuwe werkstuk met uw gebed ondersteunen. En uw gift is van harte welkom.

De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben tekenen dat de devotie voor Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. We hopen natuurlijk op een bijzonder teken dat op voorspraak van Alphons Ariëns verricht is. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht te melden.

Ik wens ons allen een goede gedachtenisviering toe.