Kardinaal Simonis installeert de speciale rechtbank,   die de devotie rond de sociaal bewogen priester   Alphons Ariëns onderzoekt.

UTRECHT   - Het aartsbisdom Utrecht heeft de eerste stap gezet die moet leiden tot de   zaligverklaring van dr. Alphons Ariëns (1860-1928), de sociale priester   en voormalig kapelaan uit Enschede.   Daartoe installeerde kardinaal Simonis gistermorgen een speciale kerkelijke   rechtbank, die moet aantonen dat er rondom de persoon van Alphons Ariëns   een verering is ontstaan en dat hij door de gelovigen als een heilige wordt   gezien en ervaren. Elf getuigen zijn bereid gevonden om daarover voor deze rechtbank   een verklaring af te leggen. Deze devotie kan zich uiten door het bezoek aan   zijn graf of een kapel, in gebed, waarin de voorspraak van Alphons Ariëns   wordt ingeroepen, of in interesse voor zijn leven, werk en spiritualiteit.   Alphons Ariëns was een sociaal bewogen Enschedese kapelaan die eind negentiende   eeuw opkwam voor de textielarbeiders en streed voor de verbetering van hun lot,   maar tegelijkertijd met grote huiver bevangen was voor het materialisme en voor   de ‘begeerte’ van het socialisme naar revolutie, macht en bezit.   Bij de katholieke textielbaronnen in Twente maakte Alphons Ariëns zich   als grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging niet bepaald geliefd. Uiteindelijk   werd de bevlogen priester door mgr. Henricus van de Wetering, aartsbisschop   van Utrecht, ‘weggepromoveerd’ naar Steenderen en verboden zich   nog langer met de ‘sociale kwestie’ bezig te houden.   Een zaligverklaring van een persoon volgt een strenge procedure, waarin nagegaan   wordt of die persoon daadwerkelijk een deugdzaam en godvruchtig leven heeft   geleid en deze persoon ook tegenwoordig nog katholieken inspireert en motiveert.   Uiteindelijk neemt het Vaticaan de definitieve beslissing over de zaligverklaring.   Beslissend daarbij is of er de komende tijd ook een wonder gebeurt, een medisch   onverklaarbare lichamelijke genezing van iemand, die daarvoor de voorspraak   van Alphons Ariëns heeft gevraagd.

Bron: TUBANTIA, TWENTSCHE COURANT van 10 mei 2005   Terug naar persbericht.

© Wegener.NV 2005

icon1