Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, installeert 9 mei een kerkelijke rechtbank die gaat onderzoeken in hoeverre de priester Alfons Ariëns (1860-1928) wordt vereerd en als heilige wordt gezien. Het onderzoek is een eerste stap op weg naar de zaligverklaring van Ariëns, grondlegger van de rooms-katholieke arbeidersbeweging in Nederland.

Dat heeft het aartsbisdom Utrecht vrijdag laten weten. Elf getuigen hebben zich na een eerdere oproep gemeld om een verklaring voor de rechtbank af te leggen.

Voor een zaligverklaring is verder een levensbeschrijving van de kandidaat-zalige nodig. De rk-historicus prof. dr. J. Roes, in leven directeur van het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen, heeft die vlak voor zijn overlijden in 2003 voltooid. Ook moet er een ,,spirituele biografie'', een beschrijving van Ariëns' deugden, komen. Daar werkt de priester Henri ten Have aan.

Tenslotte moet er een wonder geschieden op voorspraak van Ariëns. Als dat wordt gemeld, zal Simonis een aparte rechtbank installeren om dat te onderzoeken. Kardinaal Alfrink begon in 1958 al eens een zaligverklaringsproces voor Ariëns. Dat leidde echter tot niets. Omdat sindsdien veel tijd verstreken is en de procedures zijn veranderd, wilde de Vaticaanse congregatie voor de heiligverklaringen een nieuw onderzoek.

Ariëns, in 1882 tot priester gewijd, werd vier jaar later kapelaan in Enschede. Daar verdiepte hij zich systematisch in de sociale omstandigheden van de textielarbeiders. Hij spoorde in 1889 enkele arbeiders aan tot de oprichting van de Enschedese R.K. Arbeidersvereeniging. Die ging twee jaar later op in de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond.

De sociaal bevlogen priester stond ook aan de wieg van het weekblad De Katholieke Werkman. Verder bond hij met het Kruisverbond de strijd aan met het drankmisbruik onder de rooms-katholieke arbeiders.

Zijn opstelling maakte Ariëns bij de kerkleiding en rooms-katholieke werkgevers aan de ene kant en de socialistische vakbeweging aan de andere kant niet altijd geliefd. Zo kwam hij niet alleen in conflict met zijn pastoor, zijn aartsbisschop en de rk-politicus Schaepman, maar werd hij van socialistische zijde voor verrader van de arbeidersstrijd uitgemaakt.

Bron: ANP
VR 29 apr 2005 | 12.14
icon1