Het Ariënsmonument   Op initiatief van het nu nog bestaande Ariëns Comité werd ook te Haaksbergen   een monument voor deze arbeiders-priester opgericht. Het werd gemaakt door de   Twentse kunstenaar "Jan Kip" en werd onthuld in 1982. Het stond aanvankelijk   bij de Bouwmeester (een scholengemeenschap) op een plek waar vroeger de textielfabrieken   van Jordaan stonden. In 1999 is het verplaatst naar een plek aan de Braak.

Hoe het beeldje van Mgr. Alphons Ariëns in de St.-Pancratiuskerk   te Haaksbergen kwam In 1990 werd een pand gelegen aan de Uitterhoevestraat 9 te Haaksbergen verkocht   aan de familie Ton en Joke de Goeij, oorspronkelijk afkomstig uit Utrecht.   Bij een kennismakingsbezoek in de buurt bleek uit het gesprek dat Joke de Goeij   de enige dochter was van een sloper en handelaar in oude materialen te Utrecht.   Toen haar vader in 1988 overleden was hebben zij het in het centrum van Utrecht   gelegen pand met inboedel en voorraden verkocht. Bij het opruimen van oud-ijzer   materiaal kwamen ze een bronzen beeldje van een voor hen onbekend persoon tegen.   Dit werd niet van de hand gedaan.

Tijdens het bovenvermelde gesprek bemerkten zij dat de heer G.J. Leppink (voorzitter   van Historische Kring Haaksbergen) in kunst geïnteresseerd was. Hij wilde   het beeldje graag eens zien. Het bewuste beeldje werd opgehaald. Het beeldje   bleek een voorstelling te zijn van Mgr. Dr. Alphons Ariëns in een identieke   uitvoering als van het beeld dat staat in Enschede op het Ariënsplein maar   dan in een verkleind formaat.

Opmerkelijke bijzonderheid was dat het beeldje gesigneerd is door de beeldhouwer   B. Ingen Housz, terwijl het beeld in Enschede, in 1934 is gegoten naar een ontwerp   van de kunstenaar August F.H. Falise.

Bonaventura (Bon) Maria Alphonsus Ingen Housz (Breda 1881 - 1953), was   opgeleid aan de Rijksacademie te Amsterdam en behaalde in 1908 de Prix de Rome.   Hij was later een bekend beeldhouwer van figuren en monumenten (o.m. van Juliana   van Stolberg te Den Haag en het bevrijdingsmonument in Breda) en was van 1918   tot 1946 leraar aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Van het bronzen   beeldje zijn meerdere exemplaren gegoten.

De familie de Goeij hechtte zelf geen waarde aan het beeldje en gaven te kennen   dat de heer Leppink het wel mocht houden.   Daar het voor hem persoonlijk of voor zijn verzameling van minder belang was   dan voor de Rooms Katholieke gemeenschap in Haaksbergen en stelde de heer Leppink   voor het beeldje aan die gemeenschap te schenken. De familie had daar geen bezwaar   tegen en de heer Leppink nam contact op met de pastor van de St. Pancratius-parochie   Henk van Merm.

Pastor van Merm nam contact op met de penningmeester van het Ariëns-comite   de heer Hendrik Scholten, die het initiatief erg waardeerde. Deze zorgde voor   de benodigde financiële middelen voor een passende en representatieve sokkel.   Iedereen was het er over eens dat het beeldje een goede plaats moest krijgen   in de St. Pancratiuskerk.

Op 16 mei 1991 heeft dit beeldje met enig ceremonieel, in aanwezigheid van   Ton en Joke de Goeij, zijn huidige plaats gekregen aan het begin van de linker   zijbeuk van de kerk, links van het portaal, voorzien van een kleine plaquette   met tekst:   "Geschonken door de familie de Goeij, Haaksbergen 16-05-1991".   De familie de Goeij is na enkele jaren weer uit Haaksbergen vertrokken en verhuisd   naar de omgeving van Glanerbrug.

Bovenstaand verhaal is in augustus 2005 opgetekend door G.J. Leppink.

Ariënsstraat   Toen in Haaksbergen de reeds bestaande Lansinkstraat werd doorgetrokken tot   aan de Spoorstraat werd de eveneens bestaande Werfheegde in tweeën gesplits.   De Gemeente heeft toen het eerste deel van de Werfheegde vernoemd naar Drs Ariëns.   Dit besluit kwam mede tot stand omdat aan dit deel van de Werfheegde het fabriekje   "De Eendracht" dat Ariëns heeft ontwikkeld voor de ontslagen   arbeiders bij Jordaan heeft gestaan.

Alphons Ariënshuis   Vijf parochies in en rond Haaksbergen werken hierin samen: de H. Bonifatius,   H. Pancratius en O.L.V. van Lourdes in Haaksbergen, Maria Praesentatie in Buurse   en de H. Marcellinus in Boekelo.   Alphons Ariënshuis   Sonderenstraat 55   7481 HB Haaksbergen

Ariënsschool maakt plaats voor (zorg)woningen   Op de lokatie van de voormalige Ariënsschool aan de Adriaan van Ostadestraat   in Haaksbergen realiseert Woningstichting Lucht en Licht een appartementengebouw   ARIËNS. Het ARIËNS bestaat uit vijf koopappartementen op de eerste verdieping. In een aparte besloten vleugel worden twintig appartementen voor hulpbehoevende ouderen gerealiseerd. Bron: Rond Haaksbergen 22 juni 2006.

Terug