Foto monument Ariënsplein:   Gemaakt door de kunstenaar: August Falise (1875 - 1936), is in 1934 geschonken   door het comité ’Ariënsmonument’ om de herinnering levend   te houden aan zijn sociaal-culturele bevlogenheid. Het is een bronzen beeld   met een totale hoogte van 300 cm.

Foto Jacobuskerk:   Honderd jaar na de benoeming van Alphons Ariëns tot kapelaan,   kwam in 1986 de jaarlijkse Ariënsherdenking naar Enschede.   De St.Jacobus-kerk werd het centrum van deze herdenking.

Daartoe is een deel van de St.Jacobus-kerk verbouwd tot dagkapel.   Op 1 mei 1994 werd deze Ariënskapel in gebruik genomen.   Deze kapel is bijna dagelijks geopend.

Foto Ariënsgedachteniskerk:   Ooit waren er plannen om een Ariënskerk te bouwen in Enschede.   Een schets van deze te bouwen kerk is te zien bij de foto's rond de kapel te   Enschede. Omdat deze plannen niet tot uitvoering kwamen omdat een kerk altijd   met een "heilige" als schutspatroon krijgt en Ariëns dit predikaat   (nog) niet heeft, is besloten de H. Hartparochie in Enschede te benoemen tot   gedachteniskerk aan Ariëns. In 1954 werd in Enschede deze Ariënsgedachteniskerk   gebouwd. In Enschede is, op het naar Ariëns vernoemde plein, ook een Ariënsmonument   (vervaardigd door de beeldhouwer August Falise). In 1979 werd in Utrecht het   Ariënskonvikt opgericht, de priesteropleiding voor het aartsbisdom Utrecht   en het bisdom Groningen. Sinds 2001 wordt jaarlijks in mei de Ariënslezing   gehouden. De driejaarlijkse Ariënsprijs, een geldprijs van tweeduizend   euro, werd op 9 oktober 2004 door kardinaal Simonis voor het eerst uitgereikt   aan de interparochiële werkgroep ‘Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers’    in Doetinchem. Met het proces dat moet leiden tot de zaligverklaring van Ariëns   is op 25 januari 2005 opnieuw een begin gemaakt

Foto Jubileumviering H. Hartparochie: Tijdens deze viering werd het welkomswoord uitgesproken door drs. H.J.G.M. Crijns (vicevoorzitter van Het Ariëns Comité).

Foto Ariëns voorstelling in biechtstoel H.Hartparochie   :   Bij het vijftigjarig bestaan in 2004 werd een van de vele biechtstoelen omgebouwd   tot een kleine expositieruimte.

Terug