After studies at Rolduc, Rijsenburg and Rome the Utrecht to dr. Alphons Ariëns was appointed in 1886 to curate in Enschede. Here he devoted himself to the factory, and he bowed his parishioners the church to care for the poor to Catholic social action. By creating workers' associations and trade unions, beginning in Enschede, he laid the foundation for the Catholic labor movement, most recently known as NKV, now largely absorbed by the FNV and CNV partly. He also devoted himself to the temperance movement.

This would grow the temperance movement Sobriëtas. And with some forty unfairly dismissed workers, he founded in 1894 in Haaksbergen own textile factory "The Unity", which was organized cooperatively. Despite great personal commitment Ariëns itself, this social experiment ultimately could not survive. Nevertheless, he has been included in the series of "greatest" Angle of Mons. Ariëns was appointed in 1901 to Steenderen pastor at Zutphen.

From 1908 to 1926 he was pastor in Maarssen on the Vecht. During this period he encouraged a variety of initiatives and movements, such as the Catholic women's movement, the Catholic reading material supply and the modern missionary movement. Tired of fighting he retired in 1926 and died in 1928 in Amersfoort.

The attention to his person and work is kept alive by the Ariëns Committee.

Lifespan of Alphons Ariëns in dates; Portrait of a priest.

1860
op 26 april wordt Alphons Ariëns geboren te Utrecht als vijfde kind in een gezin van acht kinderen
1870 - 1876
leerling aan het gymnasium Rolduc bij Kerkrade in Zuid-Limburg; student wijsbegeerte te Rolduc
1876 - 1878
student theologie aan het Utrechtse groot-seminarie Rijsenburg te Driebergen, waar hij ook les kreeg van Dr. Herman Schaepman (kerkgeschiedenis)
1882
op 15 augustus tot priester gewijd in de kapel van Rijsenburg
1882 - 1886
student in de dogmatiek (geloofsleer)  en wijsbegeerte in Rome
1886
op 30 september volgt een benoeming tot kapelaan aan de Sint-Jacobusparochie in Enschede; waar hij 15 oktober arriveert
1886 - 1901
kapelaan te Enschede; op 24 november 1889 de oprichting van de R.K. arbeiders-vereniging “Sint Joseph”
1891
14 januari : oprichting van de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond “Sint Severus”
1893
januari : eerste aflevering van het maandblad “De Katholieke Werkman” verschijnt in een oplage van 800 exemplaren bij Bruggeman in Oldenzaal
1894 - 1901
productie-coöperatie weverij “De Eendracht” in Haaksbergen
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond  en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1901 - 1908
pastoor te Steenderen bij Zutphen
1908 - 1926
pastoor te Maarssen bij Utrecht
1921
21 februari : oprichting van het Geert Groote Genootschap te Utrecht (uitgave van brochures met levensbeschouwelijke inhoud)
1926
emeritus-pastoor; brengt zijn laatste jaren door in het klooster van de zusters van Sint-Jozef in Amersfoort
1928
Mgr. dr. Alphons Ariëns overlijdt op 7 augustus te Amersfoort, 68 jaar oud en is begraven op het kerkhof Beeresteijn in Maarssen.

Ontwikkelingen na zijn overlijden:
1934
Onthulling van het Ariëns-monument in Enschede op 16 juni.
1954
Inwijding Ariëns-gedachteniskerk aan de Hogelandsingel te Enschede.
1958-1965
Informatie zaligverklaringsproces in het aartsbisdom Utrecht.
1979
Oprichting Ariënskonvikt, instituut voor de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht.
1994
Opening herdenkingskapel in de St.-Jacobuskerk, Enschede.
2006
Protocol m.b.t. zaligverklaring overhandigd te Rome.
2008
Verbouwing Maria - Ariënskapel, St.-Jacobuskerk Enschede.

In de loop der jaren zijn straten, pleinen, verenigingen en andere instellingen naar de priester Alphons Ariëns vernoemd.