In 2022 is het 100 jaar geleden dat Ariëns zijn 40-jarig priesterjubileum vierde. Maar het is niet zo, dat hij bij die gelegenheid zijn kelk weer terug geschonken kreeg, die hij ooit uit geldnood had verkocht. Pastoor ten Have wees ons er op dat dat gebeurde bij gelegenheid van zijn benoeming tot Geheim Kamerheer in 1919. Het ‘cadeau’ bij zijn 40-jarig priesterschap werd bestemd voor een leerstoel Missiologie aan de op te richten katholieke universiteit. Daarom besteden we dit jaar ook aandacht aan onderwerpen gerelateerd aan missie.

– vanaf nu zal het gedenkjaar 2028 (Ariëns 100 jaar geleden overleden) een steeds terugkerend agendapunt zijn.

icon1

  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38