Inkomsten en uitgaven 2021  
   
Baten  
Verkopen winkel  
Giften  €                  125 
Legaten  €             23.000 
Rente  €                       3 
Ariensprijs 2019 subsidie DISK  €               3.500 
Subsidie t.b.v. proces zaligverklaring  
Totaal  €             26.628 
   
Lasten  
Overhead kosten  €                  350 
Lezingen  
Herdenkingen  
Inkopen winkel  
Diverse subsidies  
Kosten m.b.t. zaligverklaring  €                  138 
Reservering zaligmakingsproces  
Kosten Ariënsprijs 2019  
Reservering Ariënsprijs  
Totaal  €                  488 
   
Resultaat  €             26.140 
   
   
Vermogen op 31 december 2021  
   
Reservering Ariënsherdenking  €       17.000,00 
Reservering Ariënsprijs  €         3.500,00 
Reservering zaligmakingsproces  €       32.074,10 
Algemene reserve  €         6.320,55 
Vermogen  €       58.894,65 
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38