Datum              22 oktober 2022

Onderwerp     Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt

Meester Geertshuis in Deventer wint Ariëns Prijs voor Diaconie

In het Titus Brandsma Huis te Deventer heeft de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom op zaterdag 22 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie (1.500 euro en een kunstwerk) uitgereikt aan het Meester Geertshuis te Deventer. Dit is “een diaconaal initiatief dat structureel is opgezet, verschillende projecten en activiteiten heeft, oecumenisch is opgezet en werkt en samenwerkt met veel organisaties in de stad,” zo zei mgr. Hoogenboom tijdens de prijsuitreiking. 

Het Meester Geertshuis is een initiatief van kerken in Deventer dat in 2006 ontstond. De open ontmoetingsplek ging functioneren als een scharnier tussen de straat, eenzaamheid, rondlopen met vragen, dakloosheid, psychisch en maatschappelijk vastlopen. Mgr. Hoogenboom: “De presentiemethode heeft veel aandacht en functioneert bij de vrijwilligers. Opvallend is de aandacht voor de mens, die wordt gezien, en de waardigheid van eenieder en dan pas voor het probleem.”

De tweede prijs, een kunstwerk en 1.000 euro, ging naar het initiatief van de Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein (parochie H. Drie-eenheid) om kleding in te zamelen voor de gedetineerden van de Penitentiaire Instelling in Nieuwegein. “Het initiatief is op een indrukwekkende manier van onderop opgezet door enkele zeer betrokken mensen. Vanuit uw geraaktheid door armoede en het gemis dat daardoor ontstaat, bent u iets gaan doen voor mensen in uw omgeving, waar normaal gesproken niet snel iets voor wordt georganiseerd,” zo citeerde mgr. Hoogenboom het juryrapport.

Ruim 11.000 stemmen werden uitgebracht voor de PublieksPrijs (eveneens 1.000 euro en een kunstwerk), die met 34 procent werd gewonnen door de tienergroep M25 van de Sint Jorisparochie uit Almelo. De naam verwijst naar hoofdstuk 25 van het Evangelie van Matteüs, waarin de werken van barmhartigheid staan beschreven. “De jongeren organiseren maandelijks een diaconale activiteit gebaseerd op één van de werken van barmhartigheid. Bij alle nominaties springt deze jongerengroep eruit vanwege de leeftijd. Want meestal zijn diaconale vrijwilligers ouder. Het is daarom om meerdere redenen heel mooi dat een M25 jongerengroep winnaar is geworden van de keuze van het publiek,” aldus de jury.

Bij de uitreiking van de prijzen, waarbij ook een aantal van de genomineerde diaconale initiatieven werd gepresenteerd, waren zo’n 120 aanwezigen uit het aartsbisdom. De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt georganiseerd door het Aartsbisdom Utrecht en de Stichting Het Ariëns-Comité en draagt de naam van Alphons Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze priester en kandidaat-zalige van het Aartsbisdom Utrecht een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Lees meer op: www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022/

 

1e prijs 2022
1e prijs 2022
2e prijs 2022

2e prijs 2022

publieksprijs 2022
publieksprijs 2022