Nieuws

De jury is verheugd dat ook dit jaar een groot aantal aan initiatieven heeft meegedaan met de Ariëns Prijs voor Diaconie. De 29 activiteiten geven een inspirerende doorkijk in het diaconale werk in parochies. In de praktijkverhalen zit veel creativiteit, passie en mensbetrokken doen en dat is heel divers. Veel vrijwilligers verzetten heel veel werk rond armoede en noodhulp, kringloopwinkels, kerstacties, bezoekwerk, zorg voor ouderen en zieken en troost bij verlies van dierbaren. Maar diaconie heeft ook te maken met migranten, asielzoekers, de vreemdeling in ons midden, interreligieuze dialoog, en reikt soms over de grenzen van Nederland naar Oost-Europa, Afrika en Azië.

De jury heeft alle voorgedragen projecten persoonlijk bezocht en zo een goede indruk gekregen. U begrijpt, dat alle voorgedragen projecten en initiatieven in de ogen van hen die voor de voordracht gezorgd hebben en van de jury belangrijk zijn. Meedoen is nog wel belangrijker dan winnen. Het diaconale werk dat u doet is nu uitdrukkelijk in het zonnetje gezet. Het heeft in het bisdombreed verspreide boekje ‘Ga en doe evenzo’ een prominente plaats gekregen. Die beschrijvingen zijn een handreiking tot navolging. Immers een goed voorbeeld doet goed volgen. Het boekje zit vol inspiratie, praktische tips, concrete werkwijzen. Dat is een felicitatie en applaus waard.

Bij de keuze voor het meest voorbeeldige initiatief heeft de jury zich laten leiden door haar vermoedens wat Alphons Ariëns als overwegingen zou hebben gehad, naast de inzichten rond wat goede diaconie is. Daarbij is gekeken naar de bevlogenheid van de initiatiefnemers, en de wijze van uitvoering. Creativiteit speelt in de keuze een belangrijke rol, evenals het verbinden van mensen, zowel binnen de activiteit of het project als binnen de parochie en plaatselijke samenleving.

U heeft met uw negenentwintig voorgedragen initiatieven het werk van de jury heel lastig gemaakt. Dat stellen wij op prijs. Het bleek pittig kiezen.

De jury mocht van de negenentwintig voorgedragen projecten er vier verheffen als bijzonder. Deze vier projecten ontvangen een uniek kunstwerk, dat de eigen activiteit symboliseert. plus een geldbedrag. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 1.000 euro en de drie runners-up elk een bedrag van 400 euro.

Vier winnaars ex aequo

Er zijn uit de hoed van de jury de volgende vier meest voorbeeldige projecten uit de hoed gerold.

Allereerst wordt gelauwerd het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in Rheden en Rozendaal.

Vervolgens eren we ook het Spaarproject Eerste Communie Maarssenbroek

Als derde valt het spotlicht op het Fotoproject De Ongeziene gezien in Apeldoorn,

En als vierde roepen we de Werkgroep Troostdekentjes in Tubbergen naar voren.

Volgt de laudatio van deze vier projecten door bisschop Hoogenboom.

Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in Rheden en Rozendaal

De jury heeft dit project verkozen als een prachtig voorbeeld hoe een Parochiële Caritas Instelling actief kan zijn in een lokaal netwerk. U heeft verbindingen gemaakt met de mensen en groepen in armoede. U bereikt organisaties die actief zijn. De lokale politiek en lokale voorzieningen staan bij u op het netvlies. In de stad is een diaconaal virus ingebracht. U deelt ervaringen en bevordert uitwisseling ideeën en deskundigheid. De jury waardeert dat u in kerk en samenleving spraakmakend bent.

Het Spaarproject Eerste Communie Maarssenbroek

U maakt een verbinding tussen sacrament en diaconie. Heel bijzonder is dat elk jaar de ouders en kinderen een spaardoel uitkiezen, waar ze persoonlijke betrokkenheid mee hebben. Dat doel heeft altijd met mensen te maken en die persoonlijke band brengt beweging op gang naar een algemeen doel. Door zo te werken laat u mensen ontdekken dat anderen ook noden hebben. Uw initiatief is krachtig, want bestaat al vijfentwintig jaar. Uw project is concreet, dichtbij, verbeeldend en spraakmakend door het resultaat. Uw project blijkt overdraagbaar naar anderen: ieder jaar in de parochie en in de ogen van de jury ook naar andere parochies: voorbeeldgevend dus.

Het Fotoproject De Ongeziene gezien in Apeldoorn

U heeft dit diaconale initiatief grondig voorbereid. U heeft gekozen voor een structurele aanpak om zich over mensen in nood te ontfermen. Uw fotoproject heeft alle mensen van Apeldoorn en zelfs van de omgeving de kans geboden armoede dichtbij en veraf in beeld te brengen. Uniek is uw voorwaarde dat fotografen met de mensen die in beeld gebracht worden contact opnemen, een praatje aangaan, liefst samen foto’s te maken. Het fotoproject biedt kwaliteit, opent de ogen voor werelden, die meestal ongezien zijn, heeft een grote impact heeft in de lokale samenleving. De inzet is het terugwinnen van de eigenwaarde, het zelfrespect, het meedoen aan de samenleving. De wederkerigheid die u biedt is tegelijk een actieve vorm van hulp. U steekt uw ervaringen niet onder de korenmaat, maar maakt de lokale parochie en samenleving deelgenoot van wat er gedaan moet worden. U benut het netwerk van parochiële en maatschappelijke betrokkenheid. De jury waardeert de combinatie van creativiteit, dialoog met de mensen zelf, de doorwerking naar de samenleving van Apeldoorn, zowel politiek, maatschappelijke organisaties en scholen, kerken. Dat u als vrijwilligers van het fotoproject dit initiatief heeft gestart en nog wil uitbreiden is in de ogen van de jury prijzenswaardig.

De Werkgroep Troostdekentjes in Tubbergen

Het unieke van dit project is dat u als vrijwilligers uitdrukkelijk stilstaat bij het verdriet en de tragiek van ouders, die hun jong kind verloren hebben. Om niet geeft u beelden en reikt woorden aan een groep mensen aan, die worstelt met dood. U doorbreekt met uw beeldend werk de schrijnende stilte, die bij zorgpersoneel, artsen, familie en kennissen ontstaat. Uw stille zorgvuldigheid en aandacht wordt herkend, geeft een ritueel om met het tragische in het leven om te gaan. Voor de jury is het evident, waarom het werk van uw troostdekentjes zich over Nederland uitbreidt.

De winnaar van 2010

Nu de vier ex aequo winnaars van de Ariëns Prijs 2010 bekend zijn, neemt de spanning toe. Want uit deze groep van vier voortreffelijke diaconale initiatieven heeft de jury een keuze moeten maken om de winnaar voor 2010 aan te wijzen.

Alles afwegend heeft de jury met unanieme stemmen besloten dat de Ariëns Prijs 2010 gaat naar een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen die om allerlei redenen buiten de boot van de samenleving gevallen zijn, een initiatief dat een hart onder de riem steekt, de monden laat praten, de ogen laat werken en oren laat klapperen.

De Ariëns Prijs 2010, het kunstwerk en het extra bedrag van duizend euro gaan naar het Fotoproject De Ongeziene gezien in Apeldoorn.

De jury Ariëns Prijs voor Diaconie 2010 wordt gevormd door Hub Crijns, Hans Boerkamp, John Brohm, Gerard Groener, Annemarieke Hollanders, Geert Rozema, en Nelleke Serrarens Wijngaards.