Nieuws

Juryrapport Ariëns Prijs  voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2007

De jury wordt gevormd door Hub Crijns, Nelleke Serrarens Wijngaards, John Brohm, Ton Kremer, Annemarieke Hollanders en Gerard Groener. Deze jury prijst zich gelukkig dat ook dit jaar een groot palet aan initiatieven zich heeft aangediend. Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, strijd voor een generaal pardon, verschillende internationale diaconale initiatieven, zorg voor ouderen en zieken dichtbij, strijd tegen armoede en uitsluiting en het benutten van een moderne communicatievorm als het internet – het zijn activiteiten die je niet direct in hetzelfde rijtje verwacht. Zo breed en rijk geschakeerd is de praktijk van het diaconale werk, dat vele vrijwilligers doen in de parochies van het aartsbisdom Utrecht.

De jury heeft alle voorgedragen projecten persoonlijk bezocht en zo een goede indruk gekregen. U begrijpt, dat alle voorgedragen projecten en initiatieven in de ogen van hen die voor de voordracht gezorgd hebben en van de jury winnaars zijn. Het diaconale werk dat u doet is nu uitdrukkelijk in het zonnetje gezet. Het heeft in het bisdombreed verspreide boekje ‘Hoe kan ik voor jou een naaste zijn?’ een prominente plaats gekregen. Die beschrijvingen zijn een uitnodiging tot navolging. Immers een goed voorbeeld doet goed volgen. Het boekje zit vol inspiratie en praktische handreikingen. Dat is een felicitatie en applaus waard.

De jury mocht van de vierentwintig voorgedragen projecten er vier tot winnaar verheffen. Deze vier projecten ontvangen een uniek kunstwerk, dat de eigen activiteit symboliseert plus een geldbedrag van 250 euro.  Bij de keuze voor een winnaar heeft de jury zich laten leiden door haar vermoedens wat Alphons Ariëns als overwegingen zou hebben gehad, naast de inzichten rond wat goede diaconie is. Daarbij is gekeken naar de bevlogenheid van de initiatiefnemers, en ook praktisch geredeneerd: wie kan het prijzengeld goed gebruiken? Creativiteit speelt in de keuze een belangrijke rol, evenals het verbinden van mensen, zowel binnen de activiteit of het project als binnen de parochie en plaatselijke samenleving..

Er zijn uit de genomineerde projecten de volgende vier winnaars uit de hoed gerold.  Allereerst wordt gelauwerd de Gideonsbende Maarssen.  Vervolgens eren we ook het Maatjesproject Zevenaar  Als derde valt het spotlicht op het Kinderproject Kinshasa,  En als vierde roepen we het Jongerenproject parochie Heino naar voren.

Volgt de laudatio van deze vier projecten door bisschop de Korte.

Gideonsbende Maarssen  Een moderne, nieuwe en alerte vorm van werken. Zou Alphons Ariëns in deze tijd geleefd hebben, dan zou hij waarschijnlijk ook de mogelijkheden van het internet benut hebben om mensen te activeren. De werkwijze is interessant, creatief stimulerend, zelf organiserend, en appelleert op persoonlijke betrokkenheid. De kracht zit in de eenvoud. Het project kent een laagdrempelige organisatievorm, en overvraagt mensen niet. Het is goed navolgbaar: er zijn er al meer… En al doende komt je voorbij het verlammende gevoel de wereld te moeten redden. Je hebt samen iets gedaan. De jury prijst het werken met een jaarthema. Dat geeft alle kans op verdieping.

Het Maatjesproject in Zevenaar  De mens in nood staat centraal, er is persoonlijke begeleiding en een langdurige betrokkenheid, en er worden instanties ingeschakeld. Het project is van mensen voor mensen, die in nood zijn: diaconaal, antwoord gevend op een hedendaagse sociale nood, en toont echte betrokkenheid en solidariteit, die langdurig gegeven wordt. Met als bijzonder effect dat mensen terug integreren in de samenleving. Alphons Ariëns zou er enthousiast van worden.

Opvang weeskinderen in Kinshasa  Een echtpaar op vakantie wordt geraakt door een nood in Afrika, komt terug en wordt actief. Typisch hedendaags en iets van nu: doe het zelf of verbeter de wereld en begin zelf. Het is een moderne persoonlijk gekleurde vorm van hulpverlening, die zich snel verspreid heeft op school en buurt en parochie in Deventer. Ook in Afrika Kinshsa is een impact aan te wijzen: een steen in de vijver effect. De opvang van weeskinderen, hulp aan hun grootmoeders, de gemeenschap die zich daar vormt. De rimpelingen zijn nog lang zichtbaar in Nederland en Afrika. Dat is een bijzonder effect van de initiatiefnemers. Ze zijn creatief, betrokken en werken plannen uit. Sfeer en engagement proef je en dat maakt enthousiast. Het project geeft aan de mensen hier en daar het gevoel: samen kunnen we iets…

Afrika, jongerenproject Heino  De parochiële werkgroep Kerk en Samenleving sluit aan bij een bestaande organisatie, die ervaring heeft met uitzendprojecten van jongeren naar de Derde Wereld. Jongeren staan in de aandacht en zij bereiden zich zelf voor, doen actief mee. Opvallend is de gedegen voorbereiding. Het project draagt een ideaal uit, is vormend, en draagt bij aan internationale solidariteit. Hoewel de ouderen andere doelstellingen noemen dan de jongeren zelf, is de activiteit voor jongeren zelf vernieuwend, vormend en enthousiastmerend. Bijzonder, omdat er niet zoveel diaconale projecten zijn met jongeren. Heel bijzonder vindt de jury dat er een compleet dorpsgebeuren van wordt gemaakt. Het project verandert mensen door te doen en dat komt over. De jongeren praten er jaren later nog over en de parochianen hebben iets bijzonders mogelijk gemaakt.

Nu de vier ex aequo winnaars van de Ariëns Prijs 2007 bekend zijn, neemt de spanning toe. Want uit deze groep van vier voortreffelijke diaconale initiatieven heeft de jury een keuze moeten maken om de ene winnaar aan te wijzen.

Alles afwegend heeft de jury met unanieme stemmen besloten dat de Ariëns Prijs 2007 gaat naar een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen die om allerlei redenen buiten de boot van de samenleving gevallen zijn, een initiatief dat een hart onder de riem steekt, en praktische hulp biedt.  De Ariëns Prijs 2007 en het extra bedrag van duizend euro gaat naar het Maatjesproject te Zevenaar.

De mensen binnen dit diaconale initiatief hebben zich grondig voorbereid. Ze hebben gekozen voor een structurele aanpak om zich over mensen in nood te ontfermen. Het politieke klimaat van de laatste jaren en ook het culturele klimaat heeft de neiging hen aan hun lot over te laten, zelfs vijandig te bejegenen, omdat ‘ze immers zichzelf in de knoei gewerkt hebben’. Terwijl vaak genoeg blijkt dat mensen in onze “samenleving op HBO-niveau” de weg kwijtraken. Het Maatjesproject biedt met een klein groepje vrijwilligers een kwaliteit, die een grote impact heeft in de lokale samenleving. De inzet is het terugwinnen van de eigenwaarde, het zelfrespect, het meedoen aan de samenleving. De wederkerigheid die u biedt is tegelijk een actieve vorm van hulp. U steekt uw ervaringen niet onder de korenmaat, maar maakt de lokale parochie en samenleving deelgenoot van wat er gedaan moet worden. Het netwerk van parochiële en maatschappelijke betrokkenheid wordt benut.  De jury waardeert de combinatie van principiële stellingname en praktische hulp; van voorzorg, zorg en nazorg; van assistentie bij het invullen van formulieren tot het vinden van praktische oplossingen. Dat u als vrijwilligers van het Maatjesproject dit uitgebreide initiatief langdurig volhoudt is in de ogen van de jury prijzenswaardig.