Start studiejaar Utrechtse priesteropleiding

2808216

 Arienszondag 2016

Elk jaar komen parochianen en priesterstudenten van het Ariënsinstituut (de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht) op ‘Ariënszondag’ (28 augustus) in Maarssen samen om Alphons Ariëns te gedenken. Zij worden zo opgeroepen om zijn voorbeeld na te volgen. Voor de priesterstudenten is dit tevens de start van het nieuwe studiejaar. Dit jaar stond de dag in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Want juist pastoor Ariëns kwam als geen ander op voor de minderbedeelden.

De dag in Maarssen (parochie St. Jan de Doper) startte traditiegetrouw met een korte gebedsviering bij het graf van Ariëns. Aansluitend was in de H. Hartkerk van Maarssen een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Tijdens deze viering werd André van der Steenstraeten aangesteld tot lector, een stap op zijn weg naar de diakenwijding. Zijn echtgenote en zoon waren hierbij ook aanwezig.

Arienszondag 2016b  Arienszondag 2016c

In zijn preek stond kardinaal Eijk stil bij het ‘kiezen voor de laatste plaats’, waar de Evangelielezing over ging. “Een christen is iemand die – zoals de naam zegt – Christus volgt. Dit betekent dat hij evenals Jezus bewust moet kiezen voor de laatste plaats. Hoe impopulair dat in onze tijd ook mag klinken, dit blijft de essentie van de navolging van Christus. Ook nu voor ons.” God helpt die weg te vinden en op te gaan doordat Hij ervoor zorgt dat wij in Zijn Kerk mensen kunnen ontmoeten die deze weg gegaan zijn, aldus kardinaal Eijk. “Wij kunnen ook denken aan onze Utrechtse priester Alphons Ariëns, die we vandaag als dienaar Gods gedenken. Alphons Ariëns volgde in zijn leven het advies dat Jezus geeft in het evangelie van deze zondag. Hij koos er bewust voor de minsten die hij als kapelaan in de armenwijken van Enschede aantrof op te zoeken en bij te staan, in navolging van Jezus.”

Na de viering was er in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid een bijzondere lunch met nieuwkomers (vluchtelingen) in Maarssen. Parochianen en nieuwkomers hadden zelf gerechten klaargemaakt. De lunch had dan ook als thema ‘open deuren voor iedereen!’. De vluchtelingen hadden gerechten uit hun land van herkomst gemaakt, de parochianen hadden gezorgd voor typisch Hollandse gerechten. De onderlinge ontmoeting stond tijdens deze lunch centraal. De aanwezigen konden elkaar op deze manier beter leren kennen. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Het was een mooie herdenking in Maarssen. ‘s Middags hebben we op het Ariënsinstituut op informele wijze het jaar geopend in aanwezigheid van kardinaal Eijk.”

Arienszondag 2016d

Kardinaal Eijk, rector Kuipers, spirituaal Van Doorn en de studenten voor het Ariënsinstituut in Utrecht. De studenten Johan Rutgers en Mauricio ontbreken vanwege verplichtingen in hun parochies.

Uit: http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Barmhartigheid-centraal-tijdens-Ari%C3%ABnszondag.aspx

 icon1