Beste mensen, goedemorgen,

Mijn naam is Hub Crijns en ik ben vice-voorzitter van het Ariëns-Comité. Om te beginnen goedemorgen aan onze voorgangers Mgr. H.W. Woorts en diaken Theo Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren en lid van het Ariëns-Comité. We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die deze gedachtenisviering muzikaal opluistert, evenals met de zang van het Ariëns Koor van de Ariënsgedachteniskerk te Enschede. Welkom aan vertegenwoordigers van de politiek en het verenigingsleven en aan wie op andere wijze met Ariëns verbonden is. Welcome to the Ariëns Catholic Students community from the University Twente. Und ein herzliches Willkommen für unseren Freunden von der Kolping Familie aus Gronau.

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. De Ariëns Lezing 2015 hebben we in april in het parochiehuis in Hengelo gehouden in het kader van de vieringen van 125 jaar Lambertuskerk. Pater Jan Dr. Jan van den Eijnden ofm heeft in zijn inleiding ‘Ariëns met franciscaanse ogen bekeken en met een schuine blik naar paus Franciscus’ uitgezocht hoe Alphons Ariëns geraakt is door de persoon en spiritualiteit van Franciscus, hetgeen tot uitdrukking is gekomen in zijn lidmaatschap van de Derde Orde der franciscanen. U kunt deze interessante Lezing aantreffen op onze site www.arienscomite.nl, die recent vernieuwd is.

We hebben in Maarssen eind augustus een herdenkingsviering gehouden op het kerkhof bij het graf van Alphons Ariëns en in de kerk. Tijdens deze herdenkingsdag opent ook het nieuwe cursusjaar van het Ariëns instituut: de priesteropleiding van het aartsbisdom. We hebben op die dag tevens herdacht dat het nu vijftig jaar geleden is, dat het eerste bisdommelijke proces rond het zaligverklaringsproces van Alphons Ariëns feestelijk is afgesloten.

We presenteren u vandaag ook twee nieuwe banners die we gemaakt hebben voor onze activiteiten, hier voor en achter in de kerk. Voor volgend jaar is er een Ariëns tentoonstelling in ontwikkeling in theeschenkerij Jordaan bij camping 't Stien'nboer in Haaksbergen.

Ik vertelde u vorig jaar over de ontwikkelingen in de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. Door veranderingen in de regels rond het indienen van een zaligverklaring zijn we nu bezig met het schrijven van een nieuwe Positio Causae. In overleg met Dr Waldery Hilgeman, de postulator in Rome, en Drs. Henri ten Have, de vice-postulator in Nederland, hebben we schrijver en vertaler Ronald Valk betrokken bij dit werk. Inmiddels hebben we de samenvatting van de getuigenverklaringen uit het eerste diocesane proces van 1958-1965 en van het tweede uit 2005 in het Italiaans af. We zijn nu begonnen met de biografie op basis van documenten en met de samenvatting van de beschikbare documenten. We beschikken over een groot historisch archief van Ariëns, dus dit is een flinke klus. We hebben ook een onderzoek verricht naar de geschiedenis van de herdenkingen rond Alphons Ariëns, van het Ariëns-Comité en van het proces van zaligverklaring.

De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben tekenen dat de devotie voor Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. De parochie kreeg van oud-vakbondsman de heer Koelink uit Nootdorp een bronzen replica van het beeld van Alphons Ariëns, dat door de kunstenaar Bon Ingen-Housz in 1938 in serie is vervaardigd voor de RK werkliedenvereniging in het aartsbisdom Utrecht. U kunt meehelpen aan het proces van zaligverklaring door uw gebed of uw voorspraak bij Alphons Ariëns. We hopen op een bijzonder teken dat op voorspraak van Alphons Ariëns verricht is. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht te melden.

Ik wens ons allen een goede gedachtenisviering toe.