Hub Crijns is voorzitter van de jury Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2016

Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Het is een goede traditie dat er tevens drie runners-up zijn, die als winnaar worden geëerd. En tegelijk zijn alle voorgedragen initiatieven winnaars, want diaconie en caritas komen zo eens in het volle licht te staan. In het jaar van Barmhartigheid wordt speciaal aandacht gevraagd voor de publieksprijs. Deze prijs wordt voor de eerste maal uitgereikt. U kunt vanaf medio april uw stem uitbrengen op de website van de DKCI: www.dkci-utrecht.nl 

Diaconie is zorg, aandacht, hulp, troost

Zes initiatieven, activiteiten of werkgroepen zijn onder te brengen onder de noemer: aandacht, zorg, troost, hulp, enzovoort, binnen de eigen geloofsgemeenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch kernwoord is barmhartigheid. We zien een grote verscheidenheid in aandachtsvelden: diaconaal weekeinde in Houten gericht op vluchtelingen, hulp bij het verwerken van verlies en bij rouwen in Nieuwegein, interkerkelijke diaconale activiteiten in Didam, diaconaal netwerk in Barneveld, diaconaal bezoekwerk in vicariaat Twente. Er is verzorging van kerstpakketten, aandacht voor zieken en eenzamen, ouderenzorg, hulp bij het verwerken van verlies, enzovoort.

Diaconie is gemeenschapsopbouw in wijk en buurt

Diaconie van langere adem komt in beeld in acht initiatieven, waarin een plek wordt gevormd waar mensen bij elkaar kunnen komen, weer op verhaal komen, de weg terugvinden naar anderen, en wegwijs raken in onze ingewikkelde maatschappij. Het lijkt op een nieuwe vorm van kerkopbouwwerk, maar dan diaconaal getoonzet, vaak oecumenisch opgezet, in samenwerking met andere partners in de lokale samenleving. Zo maken we kennis met het Inloophuis Brummen, het Naoberhuus in Wijhe, het Inloophuis in Neede, de Wijkherberg in Amersfoort, De Wijkplaats in Utrecht West, de Moestuin in Tiel, de kookgroep in Heteren, buurtmaatjes in de wijk Malburgen te Arnhem en De Wonne gemeenschap in Enschede.

Diaconie is bondgenootschap met armen en mensen met schulden

Vier diaconale initiatieven richten zich op maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede. Het theologisch kernwoord is werken aan gerechtigheid. Men combineert hierin zorg voor mensen en maatschappelijke actie. In de regio Arnhem, Velp, Rozendaal is de PCI werkgroep actief. Er is de langdurige opvang van asielzoekers in Dronten via de werkgroep Kerk en Samenleving en een betrokken familie, SchuldHulpMaatje in Soest en Schuldhulp Oude IJsselstreek in Ulft. In Arnhem is er een maaltijdproject voor vluchtelingen opgezet.

Multiculturele of interreligieuze diaconie

Diaconie of caritas heeft ook te maken met de multiculturele en multireligieuze samenleving. Veel mensen die met diaconaal werk of caritas hulp en ondersteuning bereikt worden, zijn mensen met een achtergrond uit andere landen dan Nederland. Specifiek op interreligieuze dialoog is er deze keer geen initiatief aanwezig. In Nieuwegein bevat het Romaproject allerlei aspecten die met multicultureel en interreligieus van doen hebben. De strategie is het arrangeren van wederzijdse ontmoeting. Men signaleert problemen en geeft impulsen aan mensen om zelf in actie te komen. In Oldenzaal is een interreligieuze werkgroep armoedebestrijding actief.

Diaconie en caritas wereldwijd

Een eigen karakter hebben de vier projecten, die zijn aan te geven als: diaconie over de grens, caritas wereldwijd. Meestal is er een persoonlijke band van een of meer parochies (en soms ook het dorp) met iemand uit de eigen kring die zich ginds inzet voor ontwikkelingswerk en/of missionering. Het startpunt kan ook liggen bij een parochiaan die op vakantie geraakt is door de nood en de omstandigheden aldaar. Of er klopt iemand uit de derde wereld aan bij de pastorie en dat wordt het startpunt van een daadwerkelijke solidariteit. Het ‘ginds’ komt in beeld bij de Wereldwinkel Albergen, het Malawiproject in Bilthoven, de Missie Zuid-Afrika in Eemnes. Uniek is de Vastenaktiekalender voor het A, B en C Jaar, die gemaakt is in Tubbergen.

Diaconie is jong geleerd en oud gedaan

Een laatste groep van vier initiatieven combineert jongeren met concrete diaconale actie en inwijding in de diaconale traditie van de geloofsgemeenschap. Bekend vanuit andere bisdommen is het M25 jongerenwerk in de Eusebiusparochie in Arnhem. De wijk Malburgen in Arnhem heeft een Sinterklaasactiviteit voor kinderen. In Denekamp is jongerenwerk diaconaal ingekleurd en Oldenzaal heeft een Kinderkerk. Diaconie is voor jongeren een concreet en uitdagende manier om actief te zijn en kennis te maken met andere werkelijkheden en levenssituaties als de eigen.

icon1