Beste mensen, goedemorgen,


Mijn naam is Hub Crijns en ik ben vice-voorzitter van het Ariëns-Comité. Welkom aan onze voorgangers in deze viering: Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door L. Huitink, als permanent diaken verbonden aan de H. Pancratius parochie te Tubbergen. We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die dit jaar 125 jaar bestaat, evenals met de zang van het Ariëns Koor uit Enschede. Welcome to our English speaking friends und wilkommen an unsere Deutsche gäste.

Er ging iets fout met het printen van ons inlegvel in het misboekje, met daarin informatie over wat we doen als Ariëns-Comité. U kunt het korte jaarverslag 2018 binnenkort aantreffen op onze site www.arienscomite.nl. Daar treft u ook de oogst aan van al onze activiteiten. Wij sluiten vandaag met de landelijke Ariëns herdenking wat we benoemd hebben als het Ariënsjaar 2018, waarin we de negentigste sterfdag van Alphons Ariëns herdenken. We organiseren diverse activiteiten en herdenkingen in Maarssen, ’s-Hertogenbosch, Steenderen en vandaag in Enschede. In ’s-Hertogenbosch hield bisschop de Korte de Ariëns Lezing en u kunt die lezen op onze site. Ik hield als vice-voorzitter een Lezing over Ariëns in Maarssen en ook die Lezing staat op de site. Tijdens de herdenking in Maarssen is een permanente tentoonstelling in de Hl Hartkerk geopend en hield de jubilerende Leo Harmonie een extra concert. Ook in Steenderen was er in juni een viering rond Ariëns. We hebben bij gelegenheid van de negentigste sterfdag van Alphons Ariëns een nieuw gedachtenisprentje uitgebracht en een nieuwe gebedsfolder. U vindt exemplaren achter in de kerk bij onze informatie stand.

Wij vertellen u elk jaar ook over de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. We vorderen in het maken van de diverse onderdelen van de Positio Causae, vertalen die telkens in het Italiaans en stemmen af met de postulator en relator in Rome. Vier van de zes hoofdstukken zijn nu klaar, waaronder de vertaling in het Italiaans van de biografie en het hoofdstuk over de deugden. We zijn doende met een onderzoek in het kader van de fama sanctitatis ofwel de geschiedenis van de devotie rond Ariëns en de herdenkingen en het proces van zaligverklaring. En we zijn doende met het hoofdstuk over de fama signorum, ofwel de getuigen van bijzondere tekenen of gebedsverhoringen.

Ik vraag vooral nog uw aandacht voor onze oproep tot getuigenis van devotie. Voor zowel de levende devotie tot Ariëns als bijzondere tekenen daarvan wil het Ariëns-Comité getuigenissen inzamelen. Het gaat ons vooral om persoonlijk ervaren gunsten op voorspraak van Alphons Ariëns. Misschien zijn er mensen die een genezing aan Ariëns’ voorspraak toeschrijven of regelmatig tot hem bidden. Misschien zijn er mensen die er vanuit hun geloof en devotie van overtuigd zijn dat er op voorspraak van Ariëns iets bijzonders is gebeurd of een gebedsverhoring heeft plaatsgevonden. Het Ariëns Comité ontvangt graag een brief, voorzien van volledige naam en contactgegevens, waarin getuigenis wordt gegeven over de devotie, het geloof, de voorspraak, de ontvangen gunst. Die brief kunt u ook aan ons mailen. U vindt onze adressen op onze site.

Ik wens ons allen een goede Ariënsgedachtenis viering toe.

Hub Crijns, vice-voorzitter Het Ariëns-Comité