Beste mensen, goedemorgen,

Om te beginnen goedemorgen aan onze voorgangers Mgr. Th. Hoogenboom, pastoor A.G.M. Monninkhof van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, en diaken L.H. Huitink,die verbonden is aan de samenwerkende parochies St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht. Eveneens goedemorgen aan vier missioneros de Christo Maestro, die hun opleiding in Nederland voortzetten.

We zijn verheugd met de muzikale klanken van de Koninklijke Leo Harmonie, die deze gedachtenisviering muzikaal opluistert, evenals met de zang van het Gemengd Koor van de H. Geest/Maria parochie. Welkom aan vertegenwoordigers van de politiek en het verenigingsleven en aan wie op andere wijze met Ariëns verbonden is. Welcome to the Ariëns Catholic Students community from the University Twente. WElkom aan Samuel van de Shalom gemeenschap. Welkom ook aan de KRO-RKK TV-ploeg die opnamen maakt in het kader van het programma Katholiek Nederland TV over Ariëns.

Het is gebruikelijk dat ik op deze plek iets vertel over onze activiteiten. De Ariëns Lezing 2014 hebben we in het gemeentehuis in Hengelo gehouden. Burgemeester Sander Schelberg maakte in zijn inleiding ‘Participatiesamenleving. Wat zou Ariëns doen?’ vanuit de actualiteit van de Troonrede 2012 een interessante verbinding met de ontwikkeling van de participatiesamenleving en het gedachtegoed en de spiritualiteit van de priester Alphons Ariëns. U kunt deze interessante Lezing aantreffen op onze site www.arienscomite.nl.

We hebben in Maarssen eind augustus weer een mooie herdenkingsviering gehouden op het kerkhof bij het graf van Alphons Ariëns en in de kerk. Tijdens deze herdenkingsdag opent ook het nieuwe cursusjaar van het Ariëns instituut: de priesteropleiding van het aartsbisdom. Nieuw is een lunch na afloop van de viering met een 40-tal deelnemers.

De parochie van Steenderen viert dit jaar het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw met een scala van activiteiten tussen mei en oktober, waarbij telkens aandacht is gegeven aan de tijd dat Alphons Ariëns pastoor was in Steenderen. Het feest is luister bijgezet met de uitgave van een fraai vormgegeven jubileumboek.

Ik vertelde u vorig jaar over de ontwikkelingen in de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. Door veranderingen in de regels rond het indienen van een zaligverklaring zijn we nu genoodzaakt om de Positio Causae opnieuw te maken. Dr Waldery Hilgeman, de postulator in Rome, en Drs. Henri ten Have, de vice-postulator in Nederland, hebben de eerste stappen gezet in het samenvatten van de 12 boeken van de Positio Causae. Het maken van dit nieuwe boek gaat enige tijd vergen. U kunt het werken aan dit nieuwe werkstuk met uw gebed ondersteunen. En uw gift is van harte welkom.

De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben tekenen dat de devotie voor Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. We hopen natuurlijk op een bijzonder teken dat op voorspraak van Alphons Ariëns verricht is. Mensen die kunnen getuigen dat door de devotie voor Ariëns een bijzondere gebeurtenis of wonder is gebeurd, vragen we nog steeds om dit aan ons of bij het aartsbisdom Utrecht te melden.

Ik wens ons allen een goede gedachtenisviering toe.

Hub Crijns