alfons ariens stichting

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 21 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,

P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Het thema van de viering sluit aan bij het door paus Franciscus uitgeroepen Jozef-jaar:
“Alphons Ariëns – zoals St. Jozef – rechtschapen dienaar van de Heer.”

icon1