Dopo gli studi alla Rolduc, Rijsenburg e Roma Utrecht a dr. Alphons ARIENS è stato nominato nel 1886 per curare a Enschede. Qui si dedica alla fabbrica, e si è inchinato suoi parrocchiani della chiesa di cura per i poveri di azione sociale cattolica. Con la creazione di associazioni dei lavoratori e dei sindacati, a partire dal Enschede, ha gettato le basi per il movimento operaio cattolico, più recentemente conosciuto come NKV, ora in gran parte assorbita dalla FNV e CNV in parte. Egli si dedicò anche al movimento della temperanza.

Ciò sarebbe cresciuto il movimento della temperanza Sobriëtas. E con una quarantina di lavoratori ingiustamente licenziati, ha fondato nel 1894 a Haaksbergen fabbrica proprio tessile "L'Unità", che è stato organizzato in modo cooperativo. Nonostante il grande impegno personale Ariens sé, questo esperimento sociale in ultima analisi, non potrebbe sopravvivere. Tuttavia, egli è stato incluso nella serie di "più grande" Angolo di Mons. ARIENS è stato nominato nel 1901 per Steenderen parroco a Zutphen.

Dal 1908 al 1926 è stato parroco a Maarssen sul Vecht. Durante questo periodo ha incoraggiato una serie di iniziative e movimenti, come il movimento delle donne cattoliche, la fornitura di materiale di lettura cattolica e il movimento missionario moderno. Stanco di combattimento si ritirò nel 1926 e morì nel 1928 a Amersfoort.

L'attenzione alla sua persona e l'opera è tenuto in vita dal Comitato Ariëns.

Durata della vita Alphons Ariëns in date; Ritratto di un sacerdote.

1860
op 26 april wordt Alphons Ariëns geboren te Utrecht als vijfde kind in een gezin van acht kinderen
1870 - 1876
leerling aan het gymnasium Rolduc bij Kerkrade in Zuid-Limburg; student wijsbegeerte te Rolduc
1876 - 1878
student theologie aan het Utrechtse groot-seminarie Rijsenburg te Driebergen, waar hij ook les kreeg van Dr. Herman Schaepman (kerkgeschiedenis)
1882
op 15 augustus tot priester gewijd in de kapel van Rijsenburg
1882 - 1886
student in de dogmatiek (geloofsleer)  en wijsbegeerte in Rome
1886
op 30 september volgt een benoeming tot kapelaan aan de Sint-Jacobusparochie in Enschede; waar hij 15 oktober arriveert
1886 - 1901
kapelaan te Enschede; op 24 november 1889 de oprichting van de R.K. arbeiders-vereniging “Sint Joseph”
1891
14 januari : oprichting van de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond “Sint Severus”
1893
januari : eerste aflevering van het maandblad “De Katholieke Werkman” verschijnt in een oplage van 800 exemplaren bij Bruggeman in Oldenzaal
1894 - 1901
productie-coöperatie weverij “De Eendracht” in Haaksbergen
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond  en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1895
25 mei : oprichting Kruisverbond en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik
1901 - 1908
pastoor te Steenderen bij Zutphen
1908 - 1926
pastoor te Maarssen bij Utrecht
1921
21 februari : oprichting van het Geert Groote Genootschap te Utrecht (uitgave van brochures met levensbeschouwelijke inhoud)
1926
emeritus-pastoor; brengt zijn laatste jaren door in het klooster van de zusters van Sint-Jozef in Amersfoort
1928
Mgr. dr. Alphons Ariëns overlijdt op 7 augustus te Amersfoort, 68 jaar oud en is begraven op het kerkhof Beeresteijn in Maarssen.

Ontwikkelingen na zijn overlijden:
1934
Onthulling van het Ariëns-monument in Enschede op 16 juni.
1954
Inwijding Ariëns-gedachteniskerk aan de Hogelandsingel te Enschede.
1958-1965
Informatie zaligverklaringsproces in het aartsbisdom Utrecht.
1979
Oprichting Ariënskonvikt, instituut voor de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht.
1994
Opening herdenkingskapel in de St.-Jacobuskerk, Enschede.
2006
Protocol m.b.t. zaligverklaring overhandigd te Rome.
2008
Verbouwing Maria - Ariënskapel, St.-Jacobuskerk Enschede.

In de loop der jaren zijn straten, pleinen, verenigingen en andere instellingen naar de priester Alphons Ariëns vernoemd.