Inkomsten en uitgaven 2020    
     
Baten    
Verkopen winkel    €           148 
Giften    
Rente    €                4 
Ariensprijs 2019 subsidie DISK    €        1.642 
Subsidie t.b.v. proces zaligverklaring    ___________
Totaal    €        1.794 
     
Lasten    
Overhead kosten    €           277 
Lezingen    
Herdenkingen    
Inkopen winkel    €           125 
Diverse subsidies    
Kosten m.b.t. zaligverklaring    
Reservering zaligmakingsproces    
Kosten Ariënsprijs 2019    
Reservering Ariënsprijs   ___________
Totaal    €           402 
     ___________
Resultaat    €        1.392 
     
     
Vermogen op 31 december 2020    
     
Reservering Ariënsherdenking    €      17.000 
Reservering Ariënsprijs    
Reservering zaligmakingsproces    €      14.169 
Reservering kosten positio    
Algemene reserve    €        1.586 
Vermogen    €      32.755 
  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38