Graag willen wij u in het kort een overzicht geven van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

- De Ariëns Lezing 2019 is dit jaar gehouden door Dr. Paul Luijkx, historicus. Hij heeft een biografie geschreven over Dr. Gerard Brom en heeft van daaruit de relatie tussen Brom en Ariëns uiteen gezet. De tekst staat op www.arienscomite.nl.

- In mei 2016 is een Ariëns tentoonstelling geopend in theeschenkerij Jordaan op camping ’t Stien’nboer bij Haaksbergen, die het hele jaar te bezichtigen is. U kunt deze ook het komende jaar nog bezoeken (op vrijdag, zaterdag en zondag, zie op www.theeschenkerij-jordaan.nl).

- We hebben in Maarssen eind augustus een herdenkingsviering gehouden op het kerkhof bij het graf van Alphons Ariëns en in de kerk. In de Hl Hartkerk is een blijvende Ariëns tentoonstelling geopend.

- We maakten een nieuw gedachtenisprentje van Alphons Ariëns en een hernieuwde uitgave van onze gebedsfolder. Beide zijn achterin de kerk op onze stand verkrijgbaar.

- Vandaag op 17 november is de landelijke herdenkingsdag in Enschede.

Vorig jaar zijn we begonnen met de zesde editie van de Ariëns Prijs voor Diaconie 2019. Na onze oproepen zijn eenendertig nominaties ontvangen voor de Ariëns Prijs en vier voor de Ideeën Prijs. De Jury heeft alle genomineerden bezocht en de verhalen zijn gebundeld in het boekje ‘Je moet het zien’, dat achterin de kerk verkrijgbaar is. Op 12 oktober hebben 200 mensen de uitreiking van de Ariëns Prijzen bijgewoond. De Kearls unne mekaer uit Vasse wonnen zowel de Ariëns Prijs als de Publieks Prijs. De tweede Prijs was voor het project Low Budget Bikers uit Liemen. De Pancratiusparochie in Tubbergen won de Ideeën Prijs voor het idee om een pastorale, diaconale bus te gaan inrichten. Alle informatie staat ook op onze site.

- Wij vertellen u elk jaar over de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. We zijn doende met het schrijven van een nieuwe Positio Causae. Bij dit werk zijn ook betrokken Dr. Waldery Hilgeman, de postulator in Rome, padre Kijas, de relator in Rome, Henri ten Have, de vice-postulator in Nederland, en schrijver en vertaler Ronald Valk. Inmiddels zijn vier hoofdstukken klaar. vertaald en goedgekeurd. De getuigenverklaringen, de biografie, de onderbouwing van de documenten bij de biografie en het hoofdstuk over de deugden van Ariëns. We hebben het onderzoek naar de fama sanctitatis ofwel de geschiedenis van de devotie en herdenkingen rond Alphons Ariëns, van het Ariëns-Comité en van het proces van zaligverklaring sinds de sterfdatum van Ariëns in 1928 voortgezet. De 2015 versie staat op onze website. We schrijven nu aan de samenvatting van dit hoofdstuk. Het zesde hoofdstuk fama signorum gaat over de getuigenissen van devotie en bijzondere tekenen.

- We ontvingen dit jaar diverse bijdragen voor ons Ariëns archief en bezochten verschillende mensen rond hun devotie voor Ariëns en kunstvormen rond Ariëns.

- Oproep tot getuigenis van devotie. Voor zowel de levende devotie tot Ariëns als bijzondere tekenen daarvan wil het Ariëns-Comité getuigenissen inzamelen. Misschien zijn er mensen die een genezing aan Ariëns’ voorspraak toeschrijven of regelmatig tot hem bidden. Het Ariëns Comité ontvangt graag uw brief, voorzien van volledige naam en contactgegevens, waarin u getuigenis geeft over de devotie, het geloof, de voorspraak, de ontvangen gunst.

- De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben aanwijzingen dat de devotie tot Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. U kunt meehelpen aan het proces van zaligverklaring door uw gebed of uw voorspraak bij Alphons Ariëns. Ik wens ons allen een goede Ariënsgedachtenisviering toe.

17 november 2019
Hub Crijns,
vice-voorzitter van Het Ariëns-Comité
icon1

  • Steun het Ariëns Comité: NL67 RABO 0118 0417 38