In verband met alle corona maatregelen mochten er zondag 15 november maar dertig mensen de viering in de Jacobuskerk te Enschede bijwonen.

Daarom is er na goed overleg besloten om de viering dit jaar kleinschalig te houden. We hebben dus geen bezoekers uitgenodigd die van verre moesten komen. Ook de Kon. Leo Harmonie was niet aanwezig.

In eerste instantiezou Mgr. Woorts de viering zou voorgaan met pastoor Daggenvoorde. I.v.m. de beperkende maatregelen bleef mgr Woorts in Utrecht. Pastoor Daggenvoorde was helaas ook verhinderd. Pastor Carla Berbée heeft de honneurs waargenomen en verzorgde een mooie viering.

IMG 8676

In haar preek legde zij een verband tussen de huidige maatschappelijke situatie waar wij in verkeren en de situatie aan het begin van de 20ste eeuw, de tijd waarin Ariëns zeer actief was. 

IMG 8677

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en hopenlijk tot volgend jaar.

icon1

 

Een talent is een vermogen van wel 15 jaar salarissen!
Een talent is als vermogen 
niet van jezelf
en ook niet voor jezelf alleen
Maar van God
gegeven om in te zetten,
voor het goede samenleven.

We vieren de gedachtenis van Ariens.
Een getalenteerde mens:
en vanwege zijn herkomst, achtergrond welopgevoed.
Als zoon van een Utrechtse advocaat.
Was hij intellectueel en maatschappelijk gevormd.
En als katholieke jongen met verstand en een gedreven karakter
ook bedoeld getalenteerde ‘zoon van de kerk’ te worden.
Een geleerde en belezen priester.

Op zijn 26e kwam Ariens in Enschede. Net gepromoveerd in Rome.
Wat trof hij hier aan?
En hoe beleefde hij dat?
De wereld van de textielarbeiders:

Die grote,
maar klein en smerig behuisde arme gezinnen?
Ziekmakend dicht op elkaar.
Je kwam er uit
om in de fabriek,
wéer dicht op elkaar te staan,
door de week en in het weekend.
Aan dampend lawaaierige machines.
Werkpaarden met een menselijke ziel.

En hun talenten?
Hun andere talenten
dan dat om te sjouwen
en in ritme met de machinerie te blijven? 
Een mens is meer, veel meer immers dan een productiemiddel!
Buiten de pastorie leek de wereld die Ariens hier aantrof in niets
op wat hij kende
vanuit het herenhuis, en door het werk van zijn ouders,
van het Limburgse seminarie Rolduc
en van zijn promotieonderzoek in Rome.

Hij was een man van de wereld, van de kerk en ons geloof.
Zíjn talenten waren goed ontwikkeld!
En hij zou ze inzetten voor die van anderen.
Hij werd de typische voorman,
zoals we die aan het begin van de twintigste eeuw zagen opkomen.
Want niet langer zouden katholieken onderdrukt blijven
en tweederangs in de Nederlandse samenleving:
ze zouden zich ontwikkelen,
en zelf beheerder worden van eigen talenten en van eigen samenleven.
De katholieke zuil werd opgericht.

En daar droeg Ariens vanuit Enschede flink zijn steentje aan bij,
Hij richtte een arbeidersvereniging op;
mensen werden samengebracht. Concordia.
Voor vergadering en vorming.
En hij startte een soort bewustzijns campagne, Sobrietas.
Om te voorkomen dat door de uitzichtloze alledaagse ellende
talenten blijvend zouden verdrinken en verloren gaan aan de fles en in de kroeg.

Vanmorgen gedenken we Ariens  
die alles wat hij zelf had aan gave en goederen durfde inzetten
zodat anderen, met name de Twentse textiel arbeiders,
hun talenten zelf in beheer kregen,
en tot ontwikkeling zouden brengen.

Carla Berbée

icon1

 

Onderstaande foto is sinds kort bij het Ariëns Comité bekend: Alfons Ariëns op vakantie op het eiland Wight.
Hij zit bovenaan links met pet en bijbel.
De foto is afkomstig van de reis naar het eiland Wight in september 1919 met een priester van het aartsbisdom Utrecht en nicht Maria Goossens. Zie voor het verdere verhaal in Lohman, Portret van een priester pag. 147-152. De reis is de inspiratie geworden voor de oprichting van het Geert Grote Genootschap.

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 17 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn 

kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht,  P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariënsgedachtenis viering zal aandacht aan besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verleent ook weer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,

Het Ariëns-comité
icon1

Loading...
Ga naar boven