Ariëns Comité 2017Arienslogo 2014

Graag willen wij u in het kort een overzicht geven van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

- De Ariëns Lezing 2017 hebben we in juni in het Franciscuscentrum van de Franciscaanse Beweging en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) te ’s-Hertogenbosch gehouden. Dit jaar heeft Dr. Erik Sengers, theoloog en godsdienst socioloog, leven en werk van Joannes Aengenent (1873-1935) centraal gesteld. De lezing vindt u op de website www.arienscomite.nl.
- In mei 2016 is een Ariëns tentoonstelling geopend in theeschenkerij Jordaan op camping 't Stien'nboer bij Haaksbergen, die het hele jaar te bezichtigen is. U kunt deze nog de hele winter bezoeken (op vrijdag, zaterdag en zondag, zie op www.theeschenkerij-jordaan.nl.
- We hebben in Maarssen eind augustus een herdenkingsviering gehouden op het kerkhof bij het graf van Alphons Ariëns en in de kerk. Tijdens deze herdenkingsdag opent ook het nieuwe cursusjaar van het Ariëns Instituut: de priesteropleiding van het aartsbisdom.
- En natuurlijk is vandaag op 19 november de landelijke herdenkingsdag in Enschede. Wij  openen vandaag ook het komende Ariënsjaar 2018, waarin we de negentigste sterfdag van Alphons Ariëns herdenken. We organiseren diverse activiteiten.

- Wij vertellen u elk jaar ook over de voortgang van het proces tot zaligverklaring in Rome. Door veranderingen in de regels rond het indienen van een zaligverklaring zijn we bezig met het schrijven van een nieuwe Positio Causae. In overleg met Dr. Waldery Hilgeman, de postulator in Rome, en Drs. Henri ten Have, de vice-postulator in Nederland, hebben we schrijver en vertaler Ronald Valk betrokken bij dit werk. Inmiddels hebben we de samenvatting van de getuigenverklaringen uit het eerste diocesane proces van 1958-1965 en van het tweede uit 2005 in het Italiaans afgerond en is de tekst door Rome goedgekeurd. De Italiaanse vertaling van de spirituele biografie ‘De liefde van Christus laat ons geen rust’ van Henri ten Have is in april verschenen. We zijn nu bezig met de derde opgave: het onderbouwen van het notenapparaat en het beschrijven van de bronnen als basis voor de samenvatting van de gebruikte documenten. Als vierde onderdeel is een beschrijving van de deugden waarin Alphons Ariëns uitblinkt rondgekomen, eveneens in het Italiaans.
- We hebben ook een onderzoek verricht naar de fama sanctitatis ofwel de geschiedenis van de herdenkingen rond Alphons Ariëns, van het Ariëns-Comité en van het proces van zaligverklaring sinds de sterfdatum van Ariëns in 1928. Ook dit onderzoek kunt u vinden op onze website. En we zijn een deel fama signorum aan het schrijven over de getuigenissen van devotie en bijzondere tekenen.

- Oproep tot getuigenis van devotie. Voor zowel de levende devotie tot Ariëns als bijzondere tekenen daarvan wil het Ariëns-Comité getuigenissen inzamelen. Misschien zijn er mensen die een genezing aan Ariëns’ voorspraak toeschrijven of regelmatig tot hem bidden. Misschien zijn er mensen die er vanuit hun geloof en devotie van overtuigd zijn dat er op voorspraak van Ariëns iets bijzonders is gebeurd of een gebedsverhoring heeft plaatsgevonden. Het Ariëns Comité ontvangt graag een brief, voorzien van volledige naam en contactgegevens, waarin getuigenis wordt gegeven over de devotie, het geloof, de voorspraak, de ontvangen gunst.
- De belangstelling voor Ariëns groeit. We hebben aanwijzingen dat de devotie tot Ariëns is toegenomen, zelfs internationaal. De Maria-Ariëns kapel in deze kerk trekt volop bezoekers. U kunt meehelpen aan het proces van zaligverklaring door uw gebed of uw voorspraak bij Alphons Ariëns.

Ik wens ons allen een goede Ariënsgedachtenis-viering toe.

19 november 2017
Hub Crijns, vice-voorzitter van Het Ariëns-Comité
icon1