De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 20 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn R.G.W. Cornelissen, vicaris van het vicariaat Deventer, J. Kortstee, em. pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Het thema van de viering is Barmhartigheid, gebaseerd op het thema van het jaar van barmhartigheid. Het jaar van barmhartigheid zal op deze zondag officieel afgesloten worden.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede, en de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,
Het Ariëns-comité 
dhr. J.N. Hinke, secretaris
Anninksweg 72
7557 AH  Hengelo
tel.: 074 - 2 42 96 86 icon1