24-5-2016
Miskelk te zien bij opening tentoonstelling

 

Arins expo kl4

De Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom was op 20 mei aanwezig bij de officiële opening van de expositie ‘Ariëns & Eendracht’ in Haaksbergen (parochie St. Franciscus van Assisië). Hij was niet met lege handen gekomen: op verzoek van de Historische Kring Haaksbergen, het Ariëns Comité en de tentoonstellingscommissie had hij speciaal de beroemde miskelk van mgr. Alphons Ariëns vanuit de H. Hartkerk te Maarssen naar Haaksbergen meegenomen.


Arins expo kl2     Arins expo kl5

Beschrijving

De expositie belicht de priester Alphons Ariëns, het experiment met de productiecoöperatie N.V. De Eendracht en de ontwikkeling van de arbeidersbeweging. Priester Alphons Ariëns, werkzaam in Enschede, was begaan met het lot van arme textielarbeidersgezinnen. Hun leefomstandigheden waren vaak mensonterend. Een aantal ontslagen textielarbeiders van de textielfabriek Jordaan vroeg de priester in 1894 om hulp. Ariëns kwam hierop direct in actie: hij zorgde voor kleding en voedsel voor de gezinnen en richtte voor hen een textielweverij op in het voormalige pastoriegebouw aan de Braak in Haaksbergen. N.V. De Eendracht was geboren, een voor die tijd vernieuwend experiment met zelfbestuur van de arbeiders. Het werd echter geen succes en door financiële nood moest de fabriek de deuren sluiten. Ariëns verkocht zelfs de miskelk die hij bij zijn priesterwijding van zijn ouders had gekregen; deze werd hem later echter weer terug geschonken.

Arins expo kl3     Arins expo kl7

Mgr. Hoogenboom was “heel graag” met de kelk naar de opening van de expositie gekomen, zo zei hij in een korte toespraak. “Mijn band met de persoon van mgr. Alphons Ariëns is ontstaan in de jaren dat ik priesterstudent en later conrector was van de priesteropleiding het Ariënskonvikt. Alphons Ariëns was eerst en vooral priester. Voor zijn leven en werken was de viering van de Heilige Eucharistie bron en fundament. Als de priester bij de bereiding van het altaar een weinig water bij de wijn in de miskelk voegt, spreekt hij de woorden ‘Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in Uw goddelijk leven.’ Zo verstond de priester Ariëns het als zijn roeping en levensopdracht om God bij de mensen en mensen bij God te brengen. In de Twentse arbeiders en hun gezinnen die werden uitgebuit, ontmoette hij de lijdende Christus. Als priester wilde hij vanuit de Zelfgave van Christus in de Heilige Eucharistie zichzelf aan de mensen wegschenken ten dienste van hun geestelijk heil en welzijn. Moge deze expositie bijdragen aan het levend houden van de gedachtenis aan de Dienaar Gods Alphons Ariëns en het proces van zijn zaligverklaring bevorderen.”

Arins expo kl1     Arins expo kl6

Ook Henri ten Have, priester van het Aartsbisdom Utrecht en auteur van een biografie over Ariëns, was bij de opening van de tentoonstelling aanwezig. Deze kwam tot stand door de werkgroep ‘Expositie’ van de Historische Kring Haaksbergen, met deskundige ondersteuning van Jan Hinke namens het Ariëns Comité.

Expositie ‘Ariëns & Eendracht’, Theeschenkerij Jordaan, Scholtenhagenweg 42 Haaksbergen, openingstijden: www.theeschenkerij-jordaan.nl

Artikel is overgenomen van de website van het Aartsbisdom Utrecht