Onze parochie (Jacobus de Meerdere te Enschede) heeft van de Heer Koelink uit Nootdorp een bronzen replica van het beeld van Alphons Ariëns gekregen.

Hij is erg gehecht aan dit beeld, dat meer dan 50 jaar in zijn bezit was, maar gezien zijn leeftijd en levensverwachting wilde hij daar graag een waardige bestemming voor vinden en heeft  van Bisschop de Korte (bisdom Groningen-Leeuwarden) ons adres gekregen. Ik heb contact met hem gezocht met het bovenstaande resultaat.

De heer Koelink was in de 60-er jaren bestuurder van de Utrechtse Diocesane bond van de KAB. Hij hield veel spreekbeurten over Alphons Ariëns en Schaepman (Tubbergen) in het toenmalige aartsbisdom Utrecht. Hij heeft de fusie en overgang van de KAB naar het NKV mede begeleid. In 1963 werd het 70-jarig bestaan van de KAB gevierd in Zwolle. Daarbij kreeg de heer Koelink van een heer xxxx de bronzen replica van Alphons Ariëns. Dit is een replica van het standbeeld (1934) dat voor het ziekenhuis MST aan het Ariënsplein staat.
Het beeld zal een definitieve plaats krijgen in de St. Jozefkerk of in de Jacobuskerk in overleg met het Ariëns Comité.

Trees Schaap (bestuurslid Katholiek Enschede)

Na overleg is de replica geplaatst in de Ariënskapel van de Jacobuskerk.

Bron Museum Catharijneconvent:

Bon Ingen-Housz, August Falise

Staande Alphons Ariëns (1860-1928), met opschrift, replica naar standbeeld in Enschede

1938 - 1938

ALPHONSE ARIËNS 
B. Ingen Housz, 1938
RMCC b46

Als jonge kapelaan te Enschede wordt Ariëns (1860-1928) getroffen door de sociale wantoestanden onder textielarbeiders. Hij sticht in 1889 voor de Twentse textielarbeiders een aparte vakorganisatie, een initiatief waarin hij zijn geloofsgenoten ver vooruit is. Ook is hij de grote man van de drankbestrijding. Het beeldje is in een aantal exemplaren afgegoten in opdracht van het R.K. Werkliedenverbond, in welks verenigingsgebouwen het geplaatst werd.

Beeld replica2

Noot:
De Wageningse beeldhouwer August Falise heeft o.m. ook het Schaepman monument in Tubbergen vervaardigd.

icon1