De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 17 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn 

kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht,  P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariënsgedachtenis viering zal aandacht aan besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verleent ook weer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,

Het Ariëns-comité
icon1

Onderstaande foto is sinds kort bij het Ariëns Comité bekend: Alfons Ariëns op vakantie op het eiland Wight.
Hij zit bovenaan links met pet en bijbel.
De foto is afkomstig van de reis naar het eiland Wight in september 1919 met een priester van het aartsbisdom Utrecht en nicht Maria Goossens. Zie voor het verdere verhaal in Lohman, Portret van een priester pag. 147-152. De reis is de inspiratie geworden voor de oprichting van het Geert Grote Genootschap.

Arienslogo 2014

Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL  Hilversum
035 - 7729597
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 18 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten  zullen zijn 
Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door L. Huitink, als permanent diaken verbonden aan de H. Pancratius parochie te Tubbergen.

Het thema van de viering zal zijn de missionaire zending van de kerk.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariënsgedachtenis viering zal aandacht besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, die dus dit jaar 125 jaar bestaat.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.


Hoogachtend,
Het Ariëns-comité
icon1

Loading...

Bij de opening van de Ariëns tentoonstelling in de Hl Hartkerk 25 augustus 2018

Beste mensen

Ik ben Hub Crijns en vice-voorzittter van het Ariëns-Comité. Het is een bijzondere eer om de Ariëns tentoonstelling in de Hl Hartkerk vandaag mede te mogen openen. Ik noem u enkele bijzondere voorwerpen uit de tentoonstelling.

We kennen allen de nis in de muur, in 1955 door aartsbisschop Alfrink ingewijd, voor de kelk van pastoor Ariëns, die hij verkocht had om de schulden rond de coöperatieve weverij ‘De Eendracht’ af te lossen, en die hem door de parochie na zijn benoeming tot Geheim Kamerheer van de Paus in 1919 is teruggegeven. De kelk is vandaag in de eucharistie viering gebruikt.

Boven de kelk staat het houten beeld, dat René van Seumeren in 1961 heeft gemaakt met hulp van een gipsen afdruk naar een origineel van Charles Vos uit Rolduc.

We hebben nu een groot deel van het ameublement van pastoor Ariëns in de kerk staan. Hij heeft dit ontvangen van alle door hem opgerichte organisaties in Enschede bij zijn vertrek in 1901 naar Steenderen. De kast, stoelen, tafel en bureau zijn ontworpen door architect Jan Stuyt en door meester meubelmaker Gerard Platvoet uitgevoerd. Omdat Ariëns al zijn bezit weggaf of verkocht, is in de stoelen een ‘A’ ingelegd, om te voorkomen dat hij de stoelen zou verkopen.

In 1937 hield Gerard Brom, de toenmalige voorzitter van het Ariëns-Comité. een prijsvraag onder veertig kunstenaars om een werkstuk over Ariëns te maken. Daarvan hebben we er vandaag twee kunstwerken in bruikleen.

U ziet op het bureau staan een bronzen beeld van Bon Ingen-Housz, die later in opdracht van de R.K. werkliedenvereniging van het aartsbisdom Utrecht een serie van 14 beelden mocht maken. Dit is er een van, dat in bruikleen is gegeven door mevrouw A. van Dommelen.

En u ziet een Ariëns reliëf in brons uitgevoerd liggen, gemaakt door Cor Kennedy, dat via mensen uit Almere terecht is gekomen bij de nieuwe buren van Maria Schotman op de Ariëns straat in Steenderen.

In de tentoonstellingskast is een originele lithografie van Toorop aanwezig, afkomstig van zijn nicht Maria Goossens, die via Theo Ariëns in 1997 aan de Hl Hart kerk is geschonken. Toorop heeft in de linkerhoek een opdracht geschreven: “Voor mijn heerlijke vriend Dr. Ariëns”.

We hopen als Ariëns-Comité dat we nog lang mogen genieten van deze tentoonstelling met voorwerpen van, gebruikt door, en rond pastoor Alphons Ariëns.

Ga naar boven